Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:30:18
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Teoretické základy elektrochemických technik

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc.

Anotace

Náplní předmětu je seznámit posluchače s teoretickými principy elektrochemických dějů. Předmět je rozdělen do tří částí. První část se zabývá transportem elektrického náboje v elektrochemických soustavách, druhá část je věnována elektrochemickým rovnováhám, třetí se zabývá rychlostí dějů probíhajících v elektrochemických systémech. U posluchačů jsou předpokládány základní znalosti elektrostatiky a termodynamiky.

Sylabus

1. Vedení elektrického proudu v jednofázových a vícefázových soustavách
Elektronově vodivé látky. Roztoky elektrolytů. Pevné elektrolyty. Taveniny elektrolytů. Iontově vodivé polymery. Elektrody a galvanické články. Membrány. Coulometrie. Konduktometrie
2. Elektrochemické rovnováhy
Elektrochemický potenciál. Termodynamické podmínky rovnováhy. Podmínka elektroneutrality. Elektrický potenciál a složení fáze. Teorie aktivitního koeficientu. Disociace elektrolytů a asociace iontů. Málo rozpustné elektrolyty. Protolytické (acidobazické) reakce. Nernstův a Donnanův potenciálový rozdíl. Absolutní elektrodový potenciál. Elektrická dvojvrstva. Galvanické články. Kapalinový potenciál. Voltaické články (Kelvinova sonda).
3. Elektrochemická kinetika
Polarizace elektrod. Zdroje proudu a elektrolyzéry. Polarizační metody. Kinetika jednoduché reakce přenosu elektronu. Kinetika povrchových reakcí přenosu elektronu. Kinetika reakcí přenosu iontu. Rychlost reakcí přenosu náboje a látkové toku. Lineární difúze. Sférická difúze. Stacionární konvektivní difúze. Nestacionární konvektivní difúze. Elektroosmotický tok.

Literatura

Z: Allen J. Bard, Larry R. Faulkner: Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications, 2nd Edition, Wiley, 2001
Z: Z.Samec: Elektrochemie, Univerzita Karlova v Praze, 1999
Z: J.Koryta, J. Dvořák: Elektrochemie, Academia Praha, 1983
D: J.Koryta, J. Dvořák, L. Kavan: Principles of Electrochemistry, 2nd Edition, Wiley Chichester, 1993

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi