Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:15:11
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Teorie metalurgických procesů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant Ing. Nguyen Hong Vu, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na fyzikálně-chemický a termodynamický rozbor pyrometalurgických a hydrometalurgických pochodů používaných pro výrobu neželezných kovů z rudných i odpadních surovin. Praktické využití procesů je průběžně demonstrováno na schématech výroby neželezných kovů a zpracování odpadů.

Sylabus

1. Teoretický rozbor fyzikálních a chemických procesů úpravy kovonosných surovin.
2. Termodynamika a kinetika reakcí probíhajících v systému Me-S-O
3-. Kellogův diagram a jeho aplikace na výrobu neželezných kovů.
3. Teoretický rozbor a praktické využití chloridového a chloračního pražení.
4. Termické rozklady, fyzikálně-chemický popis kalcinačních pochodů.
5. Základy redukčního a koncentračního pražení kovových oxidů a halogenidů.
6. Redukce kovových oxidů: termodynamický rozbor rekcí probíhající v systému Me-C-H-O
7. Redukce kovových oxidů a halogenidů: rozbor metalotermických reakcí
6. Funkce, složení a struktura kovohutnických strusek, tavná elektrolýza.
7. Teoretický rozbor pyrometalurgických rafinačních pochodů.
8. Principy hydrometalurgické výroby kovů, termodynamika loužících pochodů , E-pH diagramy.
9. Kinetika loužení, elektrochemické reakce při loužení, bakteriální loužení.
10. Hydrometalurgické procesy za zvýšených tlaků, metody loužení a zařízení, filtrace.
11. Rafinace výluhů: srážení, sorpční metody, kapalinová extrakce, iontová výměna, cementace.
12. Krystalizace a srážení kovů z roztoků (hydrolytické, iontové a redukční srážení).
13. Elektrolytické postupy získávání kovů, rafinační elektrolýza.
14. Ekonomické a ekologické hodnocení metalurgických procesů.

Literatura

Z: Gupta Ch.K.: Chemical Metalurgy: Principles and Practis, WILEY-VCH, Verlag GmbH&CoKGaA, Wienheim, 3527303766
Z: Moore J.J.: Chemical Metallurgy, Butterworth Heinemhann, 1990, Hartnolls Ltd., Bodmin, Cornwall, England,0750616466
D: Havlik T.: Hydrometallurgy: Principles and applications, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, England,9781845694

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi