Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:13:30
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Pokročilá RTG strukturní krystalografie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant doc. Dr. Ing. Michal Hušák

Anotace

Předmět se zabývá technikou identifikace struktury látek z monokrystalu a prášku metodami RTG difrakční
analýzy. Budou odpřednášeny jak teoretické základy metody tak i základy aplikace při výzkumu malých
organických molekul, anorganických látek i biologických makromolekul.

Sylabus

1. Krystalové soustavy. Prostorové grupy , použití, maticová reprezentace.
2. Typy záření používané pro krystalografické studie, jejich charakteristika.
3. Zdroje záření pro krystalografické studie.
4. Braggova rovnice, Evaldova konstrukce. Geometrický model difrakčního experiment.
5. Různá uspořádání difrakčních experimentů z hlediska použité radiace a typu vzorku.
6. Atomový rozptylový faktor, strukturní factor, anomální disperse.
7. Postup měření na čtyřkruhovém difraktometru.
8. Korekce difrakčních dat.
9. Metody řešení fázového problému. Metoda charge flipping.
10. Upřesňování struktury z difrakčních dat. Určení absolutní konfigurace, restrainy, modulované struktury.
11. Specifické problémy řešení struktur biologických makromolekul.
12. Řešení krystalové struktury z práškových dat. Rietveldova metoda. Využití dat z CSD pro řešení z prášku.
Tvorba modelů molekul.
13. Metody řešení krystalových struktur založené na elektronové mikroskopii.
14. Databáze krystalografických dat. Predikce struktury.

Literatura

D:Kratochvíl B., Chemie a fyzika pevných látek I, VŠCHT Praha, 1994, 8070801964
D:Kratochvíl B., Jenšovský L., Úvod do krystalochemie, SNTL Praha, 1987, 0460887
D:Giacovazzo C., Fundamentals fo Crystallography, Oxford Science Publications, 1992

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi