Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:07:49
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Geochemie anorganických kontaminantů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant doc. Ing. Barbora Doušová, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními geochemickými vlastnostmi toxických nebo jinak kontaminujících látek v prostředí. Budou sledovány přírodní nebo antropogenní zdroje kontaminantu, jeho základní formy a stabilita ve složkách prostředí, mechanismus transportu a možné dekontaminační postupy s ohledem na fyzikálně-chemické a geochemické podmínky v systému.

Sylabus

1. Úvodní přednáška-transport látek mezi složkami prostředí, geochemické a biogeochemické cykly
2. Transport těžkých kovů v životním prostředí -přestupní mechanismy, vlastnosti a formy látek (v návaznosti na vlastní projekt)
3. Cyklus toxických oxoaniontů As, Se, V, Cr (v návaznosti na vlastní projekt)
4. Detoxifikace a samočištění přírodních systémů
5. Principy správného monitoringu v životním prostředí
6. Modelování přírodních procesů, dekontaminační technologie (vlastní projekt)

Literatura

Z: Pulford I., Flowers H., Environmental Chemistry at a Glance, Blackwell Publishing, Ltd., 2006,1405135328

Z: van Loon G.W., Duffy S.J., Environmental Chemistry - a global perspective, Oxford University Press, UK, 2000, 0198564406

Z: Eds. M.N.V. Prasad, K.S. Sajwan, R. Nadu: Trace elements in the Environment, Taylor and Francis Group, LLC, 2006, 1566706858

D: Skřivan P., Vach M., Úvod do chemie prostředí (učební text), Inst. aplik. ekologie VŠZ, GÚ AVČR, 1995,8021301224

D: Timbrel J.: Introduction to Toxicology, 3rd ed., CRC Press, 2002, 0415247632.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi