Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:38:45
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Farmakochemie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant doc. Ing. František Hampl, CSc.
doc. Ing. Stanislav Rádl, CSc.
Ing. Josef Zezula, Ph.D.

Anotace

Předmět poskytuje poznatky o nejdůležitějších terapeutických skupinách léčiv z hlediska jejich objevení, vývoje a
životního cyklu. Nejde o komplexní pohled na problematiku, ale spíše o případové studie dokreslující skutečný
vývoj v oboru. Formou případových studií jsou podrobně probírány některé podskupiny důležité jak z hlediska
terapeutického, tak komerčního. Důraz je kladen na skloubení znalostí z chemie, farmakochemie a farmakologie.

Sylabus

1. Úvod, obecných principy, základní pojmy z farmakologie
2. Historie objevování chemických léčiv - případové studie léčiv s přírodní předlohou a léčiv objevených na základě optimalizace vedlejších účinků léčiv.
3. Léčba bolesti. Případová studie: moderní antimigrenika.
4. Léčiva centrálního nervového systému. Případová studie: antidepresiva ze skupiny oxetinů.
5. Léčiva centrálního nervového systému. Případová studie: benzodiazepiny.
6. Léčiva centrálního nervového systému. Případová studie: moderní hypnotika.
7. Léčiva vegetativního nervového systému. Případová studie: antiadrenergika a jejich místo v terapii.
8. Antihistaminika a antialergika. Případová studie: vývoj ve skupině H1 antihistaminik.
9. Léčiva oběhového systému. Případová studie: statinová hypolipidemika.
10. Léčiva oběhového systému. Případové studie: antihypertenziva využívající renin-angiotensinový systém; inhibitory ACE, antagonisté angiotensinu II.
11. Léčiva trávicího traktu. Případová studie: laxativa a obstipancia.
12. Léčiva trávicího traktu. Případová studie: protivředová léčiva ze skupiny prazolů.
13. Látky používané v terapii infekčních onemocnění. Případová studie: chinolony.
14. Cytostatika. Případová studie: cílená léčiva.

Literatura

Z: F. Hampl, S. Rádl, J. Paleček: Farmakochemie, 3. vydání. Vydavatelství VŠCHT v Praze, 2015
D: Patrick G. L. : An Introduction to Medicinal Chemistry. 3rd ed. Oxford University Press, Oxford 2005.
D: Kleemann A.; Engel J.; Kutscher B.; Reichert D.: Pharmaceutical Substances, Syntheses, Patents, Applications. 5th ed. Stuttgart : Thieme, 2009.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi