Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:12:51
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přechodné kovy v organické syntéze

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc.

Anotace

První část popisuje základní principy chemie přechodných kovů, reakce probíhajícími v koordinační sféře a
vlastnosti běžných ligandů. Druhá část je věnována využití této chemie v některých důležitých průmyslových
procesech a v organické syntéze.

Sylabus

1. Formalizmus (oxidační stav, d-elektronová konfigurace, 18-ti elektronové pravidlo, typy vazeb v organokovových sloučeninách, rozdělení ligandů, počítání elektronů.
2. Ligandy vázané s-vazbou - halogenidy, kyslíkaté donory, dusíkaté donory, fosfany, hydridy, s-alkylové, alkenylové a arylové komplexy, acylové komplexy. Ligandy vázané s i p vazbou - karbonyly, karbenové komplexy.
3. Ligandy vázané více než jedním atomem - h2-alkenové, h4-dienové, h6-arenové, h3-allylové a h5-dienylové komplexy.
4. Reakce probíhající v koordinační sféře kovu - substituce ligandu, oxidativní adice a reduktivní eliminace.
5. Reakce probíhající v koordinační sféře kovu - inserce a deinserce, reakce komplexovaných ligandů s nukleofily, reakce koordinovaných alkenů, arenů a polyenů s nukleofily.
6. Reakce koordinovaných ligandů s elektrofily, metalacykly.
7. Homogenní katalýza - hydrogenace, hydrosilylace, hydroborace, hydrokyanace.
8. Katalytická polymerizace a oligomerizace alkenů, cyklooligomerizace 1,3-dienů, polymerizace a cyklooligomerizace alkynů, hydrokarbonylace.
9. Syntetické aplikace hydridů přechodných kovů - redukce. Syntetické využití organokuprátů, funkcionalizované organokupráty, využití sloučenin vzniklých insercí alkenů a alkynů, hydrozirkonace.
10. Syntetické využití komplexů vzniklých transmetalací + insercí a oxidativní adicí + insercí.
11. "Cross-coupling" reakce, Heckova reakce, karbonylační reakce. Aminace arylhalogenidů, využití objemných a elektronově bohatých fosfinů, NHC ligandy.
12. Syntetické využití karbenových komplexů, metathese alkenů a alkynů, katalyzovaný rozklad diazolátek. Syntetické aplikace alkenových, alkynových a dienylových komplexů.
13. Syntetické využití h3-allylových komplexů, asymetrická allylová substituce.
14. Využití h6-arenových komplexů chromu a železa, katalytické C-H aktivace.

Literatura

Z Skripta: D. Dvořák: Chemie organokovových sloučenin přechodných kovů (VŠCHT 1993).
D L.S. Hegedus: Transition Metals in the Synthesis of Complex Organic Molecules (University Science Books, Sausalito, California, 1999).

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi