Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:17:03
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vícefázové chemické procesy

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na popis vícefázových reakčních soustav, interakci přenosových jevů s chemickými přeměnami, zejména pak také na návrh reaktorů pro reakce mezi plynem, kapalinou a v přítomnosti tuhé fáze, heterogenního katalyzátoru nebo biomasy. Jsou probírány experimentální metody pro identifikaci kinetické a difuzní oblasti, hydrodynamického režimu a pro sdílení tepla. Jsou navrhovány odpovídající matematické modely transportních procesů ve vztahu ke kinetice chemických reakcí a dále modelů vícefázových reaktorů pro jejich návrh a optimální řízení. Integrální součástí je také návrh metod pro měření kinetických dat a charakteristik transportních procesů - sdílení hmoty, tepla a hybnosti.

Sylabus

1. Reakční soustavy a zařízení pro reakce mezi plynem a kapalinou.
2. Sdílení hmoty a tepla v porézní částici katalyzátoru a v jejím okolí.
3. Modelování a simulace přenosových jevů ve vícefázových reakčních soustavách.
4. Přenosové jevy v reakčních soustavách plyn-kapalina-tuhá fáze.
5. Návrh a řízení vysokotlakového vsádkového reaktoru.
6. Hydrodynamika průtočných vícefázových reaktorů.
7. Přenosové jevy v reaktorech se zkrápěnou vrstvou katalyzátoru.
8. Dynamické chování, optimální návrh a řízení vícefázových reaktorů.
9. Vícefázové reaktory pro biotechnologické aplikace.
10. Multifunkční aparáty pro reakční a separační procesy.
11. Modelování, konstrukce a aplikace mikroreaktorů pro chemické procesy.
12. Metody neinvestiční intenzifikace vícefázových procesů.

Literatura

Z: O. Levenspiel: Chemical Reaction Engineering, 3rd Edition, John Wiley and Sons, 1999, IBSN 978-0-471-25424-9
Z: O. Levenspiel: The Chemical Reactor Omnibook, OSU Book Stores, Inc., Corvallis, OR, 1979, IBSN 0-88246-067-6.
Z: H.S. Fogler : Elements of Chemical Reaction Engineering, Prentice Hall PTR, New Jersey, 1999, ISBN 0-13-531708-8.
Z: H.S. Fogler : Essentials of Chemical Reaction Engineering, Pearson Education, Inc., Boston, 2011, ISBN 0-13-211936-6.
Z: R. B. Bird, W. E. Stewart, and E. N. Lightfoot. Transport Phenomena. John Wiley & Sons, New York, 1960.

D: P. Trambouze, J.P. Euzen: Chemical Reactors: from Design to Operation, Editions TECHNIP, Paris, 2002, ISBN 2-7108-0845-5.
D: J. Horák, J. Pašek: Návrh průmyslových chemických reaktorů z laboratorních dat, SNTL Praha, 1980.
D: F. Kaštánek, J. Zahradník, J. Kratochvíl, J. Čermák: Chemical Reactors for Gas-Liquid Systems, Academia Praha, 1993, ISBN 80-200-0380-0.
D: P.L. Silveston, R.R. Hudgins: Periodic Operation of Reactors, Elsevier, 2013, ISBN 978-0-12-391854-3.
D: J. Hanika: Vícefázové reaktory, Vydavatelství VŠCHT Praha, 1997, ISBN 80-7080-290-1.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi