Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:13:23
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Speciální aplikace katalýzy

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant Ing. Martin Veselý, Ph.D.

Anotace

Kurs je určen pro specialisty, kteří využívají nebo se chtějí seznámit s katalytickými aplikacemi v praxi mimo oblast
chemického průmyslu. Vedle rafinérských aplikací si mohou frekventanti dohodnout s přednášejícím přednostní
zaměření na aplikace v ochraně životního prostředí, v automobilní katalýze, v polymerní katalýze. v asymetrické
katalýze, elektrochemické katalýze, použití enzymů v pracích prostředcích a dalších speciálních aplikacích podle
jejich odborného zájmu. Přednášky a cvičení jsou přednostně nabízeny v anglickém jazyce.

Sylabus

Konkrétní program výuky je značně individuální a podle konsensuálního výběru tématu, "šitého na míru" doktorské disertační práce, může zahrnovat tyto oblasti katalýzy:
1. Environmentální(zelená) katalýza.
2. Automobilní katalýza.
3. Rafinérské katalyzátory.
4. Syntéza zeolitových katalyzátorů.
5. Syntéza chirálních organometalických katalyzátorů.
6. Stereoselektivní polymerační katalyzátory.
7. Syntéza nových potenciálních katalyzátorů (např. funkcionalizovaných mesoporézních materiálů, MOFs, atp.).
8. Nové postupy pro heterogenizaci homogenních a enzymových katalyzátorů.
9. Nové principy pro separaci homogenních a enzymových katalyzátorů.
10.Katalyzátorové systémy pro palivové články.
11.Katalytické procesy typu "ADAM-EVA" pro energetické aplikace.


Literatura

Vzhledem k pojetí výuky tohoto předmětu jako tzv. "one-to-one", tudíž velmi individuálního přístupu, je i konsesuální výběr doporučené literatury značně prototypový.
Pro studenty, kteří nenavštěvovali předměty "Katalýza" a "Technická katalýza" je, pro studium, buď řádného kurzu, nebo pro samostudium, doporučena tato literatura: Z-základní a D-doplňková
1. D- J. Koubek: "Industrial Catalytic Processes", Internal text of ICT, Prague (VŠCHT), 2007
2. Z- Ch.N. Satterfield: Heterogeneous Catalysis in Practice" McGraw-Hill (2nd Edition), 1993
3. D- Baerns (Editor): "Basic Principles in Applied Catalysis", Springer, 2003
4. Z- Chorkendorff I., J.W. Niemantsverdriet : "Concepts of Modern Catalysis and Kinetics" Willey �VCH, Weinheim, 2003
5. D- Aktuální studijní materiály poskytované učitelem.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi