Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:09:50
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Texturní vlastnosti porézních látek

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant Ing. Olga Šolcová, DSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku stanovení texturních vlastností porézních materiálů včetně popisu transportu plynů v porézních látkách. Je probírána základní charakterizace a popis texturních vlastností porézních materiálů pomocí fyzikální sorpce inertních plynů, rtuťové porozimetrie a heliové pyknometrie. Součástí předmětu je i využití teoretických znalostí k vyhodnocování reálných dat porézních materiálů v rozpětí velikosti pórů od 0.3 nm po 100 m.

Sylabus


1. Úvod do problematiky texturních vlastností materiálů.
2. Fyzikální adsorpce plynů a její mechanismus.
3. Typy adsorpčních isoterem, Langmuirova adsorpční isoterma.
4. Isoterma BET, vyhodnocení SBET.
5. Mikroporézní adsorbenty, aplikace SBET , tříparametrová BET.
6. Srovnávací metody (α - plot, t - plot), standardní isotermy.
7. Distribuce mezo- a mikropórů, DFT metody.
8. Rtuťová porozimetre a heliová pyknometre.
9. Praktická ukázka přístrojové techniky.
10. Úvod do popisu transportních jevů v pórech.
11. Grahamova a Wicke-Kallenbachova cela, difúze v pórech.
12. Chromatografická metoda měření difúze v dynamickém režimu.
13. Permeace plynů.
14. Praktická ukázka aparatur pro stanovení transportních parametrů.

Literatura

S. Lowell, J.E.Shields, M. A. Thomas. M. Thommes:Characterization of Porous Solids and Powders; Surface Area, Pore Size and Density Kluwer Academic Publishers, 2004
Gas Transport in Porous Media. (Ho, C.K. - Webb, S.W., Ed.), Springer, Dordrecht 2006.
F. Rouquerol, J. Rouquerol & K. Sing: Adsorption by Powders & Porous Solids: Principles, Methodology and Applications. Academic Press, GB, Cornwall, Bodmin 1999.
Duong D. Do: Adsorption Analysis: Equilibria and Kinetics. Imperial College Press, London 1998.D:

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi