Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:18:09
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Fyzika polymerů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant doc. Ing. Antonín Kuta, CSc.

Anotace

Předmět se molekulární struktuře a uspořádanosti v polymerních soustavách, polymerním sítím, skelnému přechodu, krystalizaci, elasticitě a viskoelasticitě, pevnosti a porušování polymerů, rozpouštění, mísení a botnání polymerů, chování polymerů v elektrickém poli. Předmět rozšiřuje a prohlubuje informace v oblastech přednášených v základním kurzu pro studenty bakalářského a magisterského studia.

Sylabus

1. Ohebnost polymerního řetězce a morfologická struktura polymerů.
2. Vznik a struktura sítí.
3. Skelný přechod a teorie volného objemu.
4. Krystalizace, její kinetika.
5. Teorie kaučukové elasticity a její aplikace.
6. Viskoelasticita, relaxační přechody, časově-teplotní superpozice.
7. Tok polymerních tavenin. Vliv molární hmotnosti.
8. Pevnost, principy lomové mechaniky.
9. Misitelnost a rozpustnost polymerů. Separace fázi.
10. Orientace v polymerech, vlivy na vlastnosti. Kompozity.
11. Elektrická vodivost, dielektrické vlastnosti.

Literatura

Z: Meissner B., Zilvar V.: Fyzika polymerů, SNTL Praha 1987
Z: Strobl G.: The Physics of Polymers, Springer, Berlin Heidelberg 2007, ISBN: 978-3-540-25278-8
D: Mills N.J.: Plastics. Microstructure and Engineering Applications. Third edition. Elsevier, Oxford, 2005. ISBN: 978-0-7506-5148-6
D: Ward I.M., Hadley D.W.: An Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymers. Xiley, Chichester 1998. ISBN: 0-471-93887-4
D: Mark J.E., Burak Erman B., Eirich F.R.: Science and Technology of Rubber. Third edition. Elsevier, New York, 2005. ISBN: 0-12-464789-3


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi