Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:15:57
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vybrané kapitoly z makromolekulární chemie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Ing. Jan Roda, CSc.

Anotace

Náplní předmětu je především prohloubení znalostí z makromolekulární chemie a další rozšíření o nové poznatky oboru: základní pojmy, nomenklatura polymerů, molekulární struktura polymerů, obecné principy a klasifikace polyreakcí, polymerizovatelnost - termodynamika polymerace, radikálové polymerace, iontové procesy, aniontová polymerace, kationtová polymerace, koordinační polymerace, polykondenzace a polyadice. Blokové kopolymery, opticky aktivní polymery, kapalně krystalické polymery, speciální polyinzerční procesy, polymerace cyklických sloučenin, cyklické oligomery, živé polymerace, makromonomery. Přednášky jsou pojímány v širších teoretických i technologických souvislostech.

Sylabus

1. Základní definice a nomenklatura polymerů dle nejnovějšího doporučení IUPAC
2. Polymerizovatelnost chemických sloučenin, termodynamika polymerace, polymerizační rovnováhy
3. Radikálové (ko)polymerační procesy
4. Iontové (ko)polymerační procesy, fotopolymerace
5. Koordinační polymerace, polyinzerce, metathese
6. Polykondenzace a polyadice
7. Polymerace cyklických monomerů, cyklické oligomery
8. Živé a pseudoživé polymerační procesy
9. Příprava a vlastnosti blokových kopolymerů
10. Opticky aktivní polymery, stereoselektivní syntézy
11. Kapalné krystalické polymery a polymerní kapalné krystaly
12. Speciální syntézy

Literatura

Z: Elias H.G.: Macromolecules, Vol.1: Chemical Structures and Synthesis, Wiley-VCH GmbH & Co, Weinheim 2005, ISBN-10: 3-527-31172-6
Z: Elias H.G.: Macromolecules, Vol.2: Industrial Polymer and Synthesis, Wiley-VCH GmbH & Co, Weinheim 2007, ISBN-978-3-527-31173-6
Z: Chanda M.: Introduction to Polymer Science and Chemistry, A Problem Solving Approach, CRC Taylor &Francis 2006, ISBN-0-8493-7384-0 (978-8493-7384-8)
D: Encyclopedia Polymer Science and Technology, 4th Edition, online ISBN: 978-0-471-44026-4, Wiley - on line Library
D: Matyjaszewski K., Gnanu Y., Leibler L. (Eds.), Macromelecular Engineering, Wiley - VC Verlag, Weinheim 2007, ISBN 978-3-527-31446-1 , Vol 1.: Synthetic Techniques, Vol 2.: Elements of Macro Molecular Structural Control, l Vol 3.: Structure-Properties Correlation Using Modern Characterisation Techniques Vol 4.: Application
D: Matyjaszewski K., Moeller M. (Eds.), Polymer Science: A Comprehensive Reference, Elsevier B.V. 2012, in ten volumes, ISBN 978-0-08-087862-1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi