Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:43:47
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Makromolekulární systémy pro cílený transport a řízené uvolňování léčiv

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc.
Mgr. Petr Chytil, Ph.D.
Ing. Michal Pechar, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s polymerními systémy pro cílenou dopravu léčiv na různá místa v organismu, s různými způsoby jejich podání, s ligandy pro specifické směrování těchto systémů, návrhem jejich struktury a syntézou. Dále budou uvedeny systémy pro protrahované, případně časované uvolnění účinné složky a systémy umožňující obejít některé nežádoucí vlastnosti léčiv. Studenti budou seznámeni jak se systémy již používanými v klinické praxi, tak s těmi, které teprve procházejí různými fázemi klinického testování nebo teprve základního výzkumu. Popisované systémy budou rozděleny podle struktury (vodorozpustné polymery, polymerní konjugáty proteinů, liposomy, nanočástice, hybridní "stimuli-responsive" systémy), účelu (např. cílená kancerostatika, antikoncepční implantáty, vektory pro genovou terapii) a účinné složky (chemoterapeutikum, protein, nukleová kyselina, radionuklid).

Sylabus

1. Historie polymerních léčiv
2. Přehled polymerních nosičů léčiv podle struktury
3. Aktivně a pasivně směrovaná polymerní léčiva
4. Polymerní kancerostatika
5. Volba a navázání směrujících ligandů
6. Syntéza peptidů na pevné fázi
7. Využití polymerů pro genovou terapii
8. Kovalentní versus nekovalentní způsoby vazby proteinů na polymery
9. Polymerní léčiva v klinických zkouškách a v klinické praxi

Literatura

Z:Glen S. Kwon, ed.: Polymeric Drug Delivery Systems (Drugs and the Pharmaceutical Sciences), Taylor and Francis Group, Boca Raton 2005.
Z:Ijeoma F. Uchegbu, Andreas G. Schatzlein, eds.: Polymers in Drug Delivery, Taylor and Francis Group, Boca Raton 2006.
Z:T. Prnka, K. Šperlink: Bionanotechnologie, nanobiotechnologie, nanomedicína, Repronis, Ostrava, 2006, ISBN 80-7329-134-7. http://www.nanotechnologie.cz/view.php?cisloclanku=2007080009
D:Hest, J. C. M. van. Biosynthetic-Synthetic Polymer Conjugates. Polym. Rev. 2007, 47, 63-92.
D:Magnusson, J. P.; Saeed, A. O.; Fernández-Trillo, F.; Alexander, C. Synthetic Polymers for Biopharmaceutical Delivery. Polym. Chem. 2011, 2, 48.
D:Zhou, Y.; Kopeček, J. Biological Rationale for the Design of Polymeric Anti-Cancer Nanomedicines. J. Drug Target. 2013, 21, 1-26.
D:Liu, S.; Maheshwari, R.; Kiick, K. L. Polymer-Based Therapeutics. Macromolecules 2009, 42, 3-13.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi