Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 18:48:06
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemické a fázové rovnováhy v heterogenních systémech

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc.
prof. Dr. Ing. David Sedmidubský
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Termodynamické výpočty jsou běžnou součástí modelování různých procesů přípravy a zpracování zejména
anorganických materiálů. Předmět Chemické a fázové rovnováhy v heterogenních systémech je zaměřen na tuto
problematiku a v pokročilé formě probírá stavové chování a termodynamické vlastnosti čistých pevných látek a
tuhých roztoků, experimentální a výpočetní postupy jejich stanovení, metodiku výpočtu fázových a chemických
rovnovah (včetně praktické demonstrace systému FactSage) a rovněž i rovnováhy v systémech s významným
vlivem fázových rozhraních, které se uplatní např. při studiu nanostrukturovaných materiálů.

Sylabus

1. Stavové chování a termodynamické funkce pevných látek v oblasti vysokých tlaků, magnetický příspěvek k termodynamickým funkcím, extrapolace Cp mimo oblast stability
2. Substituční roztoky, směšovací a dodatkové termodynamické funkce v závislosti na jejich složení, model asociujícího roztoku
3. Podmřížkový model roztoků (roztoky stechiometrických sloučenin, intersticiální roztoky, iontové taveniny)
4. Počítačový systém FactSage (termodynamická data čistých látek, taveniny a pevné roztoky)
5. Experimentální metody získávání termodynamických dat pevných látek
6. Experimentální metody stanovení fázových rovnovah a konstrukce fázových diagramů
7. Metody pro odhad termodynamických dat pevných látek
8. Možnosti ab-initio výpočtů termodynamických dat pevných látek
9. Výpočet rovnovážného složení komplexních heterogenních systémů metodou minimalizace celkové Gibbsovy energie systému, rovnováhy v systémech elektricky nabitých částic - vodné roztoky elektrolytů, iontové taveniny
10. Termodynamický popis částečně otevřených systémů (nestechiometrické fáze, stálý chemický potenciál v okolní atmosféře)
11. Výpočet fázových rovnovah z termodynamických dat, konstrukce fázových diagramů v částečně otevřených soustavách typu Me-O a Me1-Me2-O
12. Počítačový systém FactSage (termodynamické výpočty, fázové diagramy, chemické rovnováhy)
13. Termodynamika povrchů a fázových rozhraní, (struktura povrchů, povrchová energie, povrchové napětí)
14. Vliv povrchů na fázové a chemické rovnováhy (zvýšení tenze par, snížení teploty tání, termodynamická stabilita polymorfních forem)

Literatura

Z:Leitner J., Voňka P.: Termodynamika materiálů, skripta VŠCHT, Praha 1992. Skripta jsou dostupná na webu: http://www.vscht.cz/ipl/termodyn/termmatskr.htm).
D:Gaskell D.R.: Introduction to the Thermodynamics of Materials, 5th Edition (618 pp), Taylor & Francis (2008).
D:DeHoff R.: Thermodynamics in Materials Science, 2nd Edition (624 pp), CRC Press (2006).

Prezentace k jednotlivým přednáškám na http://www.vscht.cz/ipl/TM4.html


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi