Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:07:24
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Experimentální a matematické modely tavicího procesu skel

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc.
prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc.

Anotace

Předmět představuje vytváření, ověřování a aplikaci chemicko-inženýrských modelů simulujících procesy při
tavení skel. Modely zahrnují simulaci proudění taveniny v reálném neizotermním prostoru, oxidačně redukční
rovnováhy složek taveniny a chování pevných částic a bublin v tavenině. Využití modelů směřuje k popisu
stávajících tavicích zařízení a k návrhům nových uspořádání tavicích prostorů s vysokou energetickou účinností.

Sylabus

1. Definice modelů
2. Model chování směsi vstupních surovin
3. Simulace hydrodynamiky taveniny v tavicím prostoru
4. Oxidačně redukční rovnováhy v taveninách skel
5. Popis chování vícesložkových bublin v tavenině
6. Popis chování souborů bublin
7. Chování pevných částic v tavenině
8. Komplexní modely chování částic
9. Simulace vitrifikačního procesu radioaktivních materiálů
10. Identifikace zdrojů bublin v reálných tavicích zařízeních
11. Entalpická bilance tavicího procesu skel
12. Simulace spalovacího prostoru tavicích zařízení
13. Vypařování složek taveniny, tvorba a chování pěn na hladině taveniny
14. Koncept tavicího zařízení nové generace

Literatura

Z: Smrček A. (Ed.): Tavení skel, ČSS, Praha 2008
Z: Loch H., Krause D.: Mathematical Simulation in Glass Technology, Springer, Berlin2002

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi