Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:04:20
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Petrochemie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

Anotace

Předmět seznamuje studenty s výrobou a využitím nejdůležitějších velkotonážních chemikálií, které se vyrábějí hlavně z ropných frakcí a zemního plynu. Absolventi získají přehled o výrobě a využití etylenu, propylenu, buta-1,3-dienu, benzenu, toluenu, xylenů, vodíku, amoniaku a dalších látek. Pokud je to významné, jsou zmíněny také výroby těchto chemikálií z jiných surovin. Důraz je kladen na chemické a technologické porozumění vyučovaných technologií. V závislosti na zaměření výzkumu doktoranda jsou některé kapitoly výrazně rozšířeny.

Sylabus

1. Přehled surovin a procesů, pyrolýza uhlovodíků, produkty, čistění a dělení pyrolýzních plynů
2. Výroba propenu pomocí katalytického krakování vysokovroucích ropných frakcí, dehydrogenací propanu, metateze alkenů, výroba etylenu a propylenu z metanolu
3. Zdroje aromatických uhlovodíků, reformování benzinů, izolace a dělení aromátů, dealkylace alkylbenzenů, disproporcionace toluenu, izomerace xylenů, separace p-xylenu
4. Význam a využití plastů, recyklace plastů, způsoby polymerace, výroba a využití polyetylenu
5. Výroba a využití vinylchloridu, etylenoxidu, vinylacetátu, alk-1-enů aj.
6. Využití propenu - polymery, akrylonitril, propylenoxid, oxoalkoholy, kyselina akrylová a další produkty
7. Izolace a petrochemické využití C4 uhlovodíků - buta-1,3-dien, buteny, izobuten, MTBE
8. Výroba a využití styrenu a polyamidů
9. Výroba a využití fenolu, anilínu, polyetylentereftalátu, ftalanhydridu, aj.
10. Výroba vodíku a syntézních plynů, Fischer-Tropschova syntéza
11. Výroba a využití amoniaku, močoviny, metanolu a formaldehydu
12. Výroba a využití tenzidů
13. Výroba a využití acetylenu a naftalenu

Literatura

Z: Meyers R. A. (Editor-in Chief): Handbook of Petrochemicals Production Processes. McGraw-Hill, 2005, ISBN 0-07-141042-2
Z: Weissermel K., Arpe H. J.: Industrial Organic Chemistry. 3rd edition, VCH, A Wiley Company, Weinheim, Federal Republic of Germany, 1997, ISBN 3-527-28838-4
D: Wittcoff H. A., Reuben B. G.: Industrial Organic Chemicals. John Wiley and sons, Inc., New York, USA, 1996, ISBN 0-471-54036-6
D: Chauvel A., Lefebvre G.: Pertochemical Processes, Technical and Economic Characteristics. Éditions Technip, 1989, ISBN 2-7108-0561-8

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi