Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:00:39
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Technologie ropy

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

Anotace

Předmět seznamuje studenty se vznikem ropy, jejími zásobami, spotřebou, těžbou, dopravou a skladováním. Navazuje složení ropy, její předúprava a atmosférická a vakuová destilace. Studenti získají přehled o jednotlivých rafinérských procesech, termickém a katalytickém krakování a hydrokrakování, hydrogenační rafinaci, katalytickém refomování, izomeraci, alkylaci a polymeraci. Dále získají znalosti o chemismu těchto procesů, používaných katalyzátorech a jejich vlastnostech, jednotlivých variantách procesů, vývojových trendech, ekologických aspektech a vyráběných produktech a jejich vlastnostech. Seznámí se také s problematikou biopaliv a dalších alternativních paliv, výrobou a vlastnostmi biopaliv a jejich využitím jako pohonných hmot v dopravě.

Sylabus

1. Původ a vznik ropy, její zásoby a spotřeba, zásoby a spotřeba ostatních fosilních paliv, alternativní paliva
2. Těžba, doprava a skladování ropy, chemické a frakční složení ropy a její primární zpracování
3. Chemismus termického a katalytického krakování a hydrokrakování uhlovodíkových a neuhlovodíkových komponent ropy
4. Fyzikálně-chemický základ termického krakování, varianty procesu, suroviny, reakční podmínky, produkty a jejich vlastnosti, ekologické aspekty
5. Katalytického krakování, vývoj procesu, reakční podmínky, katalyzátory, jejich výroba a vlastnosti, suroviny a produkty procesu a jejich vlastnosti, ekologické aspekty
6. Hydrokrakování ropných frakcí a ropných zbytků, typy reaktorů a používané katalyzátory, procesy, suroviny, reakční podmínky, produkty a jejich vlastnosti
7. Hydrogenační rafinace ropných frakcí, termodynamika a kinetika rafinačních reakcí, katalyzátory, procesy rafinace ropných surovin a produktů, vlastnosti produktů rafinace
8. Katalytické reformování a izomerace benzinových frakcí, chemismus, katalyzátory, reakční podmínky, typy procesů, charakteristika produktu, význam procesu a vývojové trendy
9. Výroba benzinových komponent alkylací a polymerací, význam, chemismus, katalyzátory, procesy, reakční podmínky, vlastnosti produktů, vývojové trendy
10.Zracování plynných frakcí, dělení, využití, izolace kyselých plynů a výroba síry, výroba motorových a leteckých paliv, požadavky na jejich kvalitu
11. Biosložky v motorových palivech - základní pojmy, bioethanol, biobutanol a ethery, jejich výroba a využití v automobilových benzinech
12. Způsoby výroby bionafty, transesterifikace, resp. hydrodeoxygenace rostlinných olejů, FT syntéza, vlastnosti vyrobené bionafty a její využití, využití dimetyléteru jako pohonné hmoty
13. Technologie výroby mazacích olejů a plastických maziv, jejich vlastnosti a použití, topné oleje, výroba, vlastnosti a použití
14. Výroba asfaltů, typy asfaltů, jejich vlastnosti a použití

Literatura

Handbook of Petroleum Refining Processes, Second Edition (Ed. Meyers R.A.), McGraw - Hill, Boston, USA, 1997, ISBN 0-07-041796-2
Petroleum Refining, Vol. 3, Conversion Processes (Ed. Leprince P.), Editions Technip , Paris, France, 2001, ISBN 2-7108-0779-3
Modern Petroleum Technology, Vol. 2 (Ed. Lucas A.G.), John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, England, 2001, ISBN 0 471 98411 6

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi