Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:55:08
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výroba a použití alternativních motorových paliv

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na využití alternativních paliv v dopravě. V úvodu se studenti seznámí s významem alternativních paliv, důvody tohoto způsobu jejich využití a politikou EU v této oblasti. Následně je pozornost zaměřena na výrobu jednotlivých alternativních paliv, biopaliv, syntetických motorových paliv, LPG, zemního plynu, bioplynu a vodíku, jejich vlastnosti a využití jako pohonných hmot v dopravě.
Studenti získají komplexní přehled o současných a výhledových trendech výroby alternativních paliv, včetně souvisejících ekonomických otázek.

Sylabus

1. Úvod, definice alternativních motorových paliv, význam jejich využití v dopravě a politika EU v této oblasti
2. Bionafta, zdroje pro její výrobu, výroba bionafty zpracováním rostlinných olejů a živočišných tuků
3. Fyzikálně - chemické vlastnosti bionafty, požadavky na kvalitu bionafty a směsných paliv, způsoby distribuce a podmínky pro použití bionafty v dopravě
4. Bioetanol, zdroje a způsoby jeho výroby, rafinace a dehydratace bioetanolu a ekonomické aspekty jeho výroby
5. Výroba bio ETBE , fyzikálně - chemické vlastnosti bioetanolu a bio ETBE, požadavky na kvalitu bioetanolu a směsných paliv, způsoby distribuce bioetanolu a podmínky pro jeho použití v dopravě
6. Výroba biobutanolu, jeho vlastnosti a využití v dopravě, porovnání bioetanolu a biobutanolu z hlediska jejich použití v dopravě
7 Syntetická motorová paliva vyrobená pyrolýzou, resp. hydrotermickým zpracováním biomasy a technologiíi GTL resp.BTL, výroba syntézního plynu
8. Výroba motorových paliv Fischer - Tropschovou syntézou, varianty syntézy, porovnání fyzikálně - chemické vlastností syntetických a klasických motorových paliv
9. LPG, jeho výroba v rámci zpracování zemního plynu a v ropné rafinérii, fyzikálně - chemické vlastnosti a způsoby jeho distribuce, požadavky na kvalitu a jeho použití v dopravě
10. Zemní plyn, zásoby, dálková přeprava, zkapalněný zemní plyn, fyzikálně - chemické vlastnosti, způsoby distribuce, podmínky pro jeho použítí v dopravě - technologie CNG a LNG
11. Bioplyn, suroviny a jeho výroba, chemické složení surového bioplynu a jeho čištění, způsoby distribuce a podmínky pro jeho použití v dopravě
12. Vodík, zdroje vodíku a jeho výroba, hodnocení technologií výroby, fyzikálně - chemické vlastnosti
13. Palivové články, doprava a skladování vodíku, vodíkové čerpací stanice a podmínky pro použití vodíku v dopravě
14. Ekologické a ekonomické aspekty použití alternativních paliv v dopravě

Literatura

Demirbas A.: Biodiesel, Springer Verlag Ltd., London 2008, ISBN 978-1-84628-994-1
Nag A. (Ed.): Biofuels Refining and Performance, 1st Ed., Mc Graw-Hill Professional, New York 2007, ISBN 0-07-148970-6
Lee S., Speght J.G., Loyalka S.K. (Eds.): Handbook of Alternative Fuel Technologies, CRC Press Taylor&Francis Group, Boca Raton 2007, ISBN 4-0-8247-4069-6
Steynberg A.P., Dry M.E. (Eds.): Fischer - Tropsch Technology, Elsevier, Amsterdam 2004, ISBN 0-444-51354-X
Rhamadas A.S. (Ed.): Alternative Fuel for Tansportation, 1st Ed., CRC Press Taylor&Francis Group, Boca Raton 2011, ISBN 978-1439819579
Demirbas A.: Biorefineries, Springer Verlag Ltd., London 2010, ISBN 978-1-84882-720-2

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi