Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:48:23
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Analýza komplexních uhlovodíkových směsí

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

Anotace

Předmět seznamuje studenty s moderními postupy analýzy multikomponentních uhlovodíkových směsí s využitím účinných separačních chromatografických metod a rovněž i spektometrických metod (UV/VIS, FTIR, MS, NMR). Studenti budou seznámeni s příklady reálných analýz vzorků uhlovodíkových frakcí a produktů i vzorků kontaminovaného životního prostředí.

Sylabus

1. Úvod do problematiky, porovnání možností standardních normovaných a nenormovaných instrumentálních analytických metod analýzy multikomponentních uhlovodíkových směsí
2. Problematika kvalitativní a kvantitativní analýzy multikomponentních uhlovodíkových směsí, vliv komplexnosti uhlovodíkové matrice na přesnost stanovení
3. Možnosti předseparace a zkoncentrování vzorků pro finální analýzu - vhodné kombinace separačních postupů
4. Plynová chromatografie - instrumentace, kolony, detektory
5. Plynová chromatografie - příklady analýzy, řešení problémů
6. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - instrumentace, kolony, detektory
7. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - příklady analýz, řešení problémů
8. Ostatní metody kapalinové chromatografie - gelová, komplexační
9. Hmotnostní spektrometrie - instrumentace
10. Hmotnostní spektrometrie - základy interpretace spekter
11. UV/VIS spektrometrie - instrumentace, příklady analýz
12. FTIR - instrumentace, základy interpretace spekter, příklady analýz
13. NMR - instrumentace, základy interpretace spekter, příklady analýz
14. Analýza sirných, dusíkatých a kyslíkatých heterosloučenin v v uhlovodíkových vzorcích

Literatura


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi