Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:05:40
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie ovzduší

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant Ing. Marek Staf, Ph.D.

Anotace

Předmět si klade za cíl předat studentům ucelený přehled o fyzikálně-chemických procesech, které probíhají zejména v troposféře a stratosféře, přičemž ani děje ve vyšších atmosférických vrstvách nejsou opomenuty. Náplň předmětu zahrnuje fyzikálně-chemickou charakterizaci atmosféry jako dynamického systému, dále se věnuje tepelné bilanci planety a distribuci teploty v rámci atmosférické stratifikace a podrobný popis mechanismů skleníkového působení plynů a par. Navazující ryze chemická složka předmětu se zabývá reakcemi v čisté troposféře, zejména pak fotooxidačními reakcemi a reakcemi s hydroxylovými radikály. Vzhledem k tomu, že antropogenní zdroje emisí poškozují významné funkce atmosféry stále intenzivněji, velká část předmětu se věnuje chemismu nejvýznamnějších polutantů v troposféře, zvláště pak kysele reagujících plynů, uhlovodíků a jejich derivátů a samostatně pak široké skupině plynů skleníkových. Rovněž samostatně je řešen mechanismus stratosférické destrukce ozonu.

Sylabus

Obsah doktorského předmětu je rozdělen do tří navazujících celků. První okruh se věnuje fyzikálním zákonitostem v jednotlivých vrstvách stratifikace atmosféry. Studenti jsou seznámeni na podrobné úrovni s transportem energie a hmoty především v troposféře a stratosféře. Spolu s popisem globálního a lokálního atmosférického proudění, jakož i mechanismů podílejících se na tvorbě srážek, jsou prezentovány postupy synoptické meteorologie. V rámci vysvětlení meteorologických metod jsou samostatně definovány způsoby tvorby krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých předpovědí, včetně predikce vývoje globálního klimatu. Druhá část předmětu je zaměřena na mechanismy homogenních a heterogenních atmosférických reakcí, probíhajících zvláště ve stratosféře a v čisté troposféře. Separátně jsou diskutovány reakce acidobazické a fotochemické. Mimořádná pozornost je věnována reakcím, v nichž figuruje atomární kyslík, hydroxylový radikál, hydroperoxylový radikál a nitrátový radikál. Třetí a poslední část předmětu se věnuje chemismu polutantů, emitovaných antropogenními zdroji. Řešeny jsou speciálně těkavé organické látky, kyselé plyny, chlorované, chlorfluorované a fluorované uhlovodíky a další deriváty. Zvláštní kapitoly řeší mechanismy aktivity a dekompozice skleníkových plynů a chemii stratosférického ničení ozonové vrstvy.

Literatura

Z: Seinfeld, J., H., Pandis, S., N. Atmosphere Chemistry and Physics, 2nd ed.; John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2006, ISBN: 978-0-
471-72018-8.
D:
1. G. W. vanLoon, S. J. Duffy: Environmental Chemistry A Global Perspective, Oxford University Press, 2011,
ISBN 978-0-19-922886-7
2. S. E. Manahan: Environmental Chemistry, 8th edition, CRC Press, 2005, ISBN 1-56670-633-5
3. F. R. Spellman: The Science of Air,CRC Press,2009, ISBN 978-1-4200-7532-8
4. Knudsen, H., Rasmussen, N. (eds.). Particulate Matter: Sources, Emission Rates and Health Effects, 1st ed.; Nova Science Publishers,
Inc., New York, 2012, ISBN: 978-1-61470-948-0.
5. Tomita, A. (ed.). Emissions Reduction: NOx/SOx Suppression, 1st ed.; Elsevier Science Ltd., Oxford, 2001, ISBN: 978-0080440897.
6. Demidov, S., Bonnet, J. (eds.). Traffic Related Air Pollution and Internal Combustion Engines, 1st ed.; Nova Science Publishers,
Inc., New York, 2009, ISBN: 978-1-60741-145-1.
7. Gomes, J., F., P. (ed.). Carbon Dioxide Capture and Sequestration An Integrated Overview of Available Technologies, 1st ed.; Nova
Science Publishers, Inc., New York, 2013, ISBN: 978-1-62257-187-1.
8. Cheremisionoff, N., P. Handbook of Air Pollution Prevention and Control, 1st ed.; Elsevier Science Ltd., New York, 2002, ISBN: 0-
7506-7499-7.VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi