Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:02:17
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Technologie ochrany ovzduší

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant Ing. Pavel Machač, CSc.

Anotace

Předmět se zabývá technologickými a chemickoinženýrskými nástroji aplikovanými v oboru technologie ochrany ovzduší. Proces ekologizace dané technologie vychází z proudového schématu a z hmotnostní a tepelné bilance. U jednotlivých technologických proudů jsou posuzovány možnosti aplikací příslušných chemickotechnologických operací vedoucích k separaci polutantů. Na konkrétních příkladech jsou porovnávány různé environmentální technologie jak z hlediska účinnosti, tak z hlediska ekonomické - investiční a provozní náročnosti.

Sylabus

Osnova předmětu:
1. Základní legislativní pojmy v ochraně ovzduší
2. Odprašování odpadních plynů
3. Snižování emisí oxidů síry ze spalovacích procesů
4. Mokrá vápencová technologie odsiřování spalin
5. Model procesu absorpce SO2 do vápencové suspenze
6. Aparáty mokrých procesů odsiřování spalin
7. Ostatní neregenerativní procesy odsiřování spalin
8. Procesy regenerativní
9. Emise oxidů dusíku. Sekundární opatření ke snižování NOX a kombinované procesy
10. Čištění odpadních plynů ze spaloven odpadů
11. Technologické aplikace fyzikálně chemických procesů v ochraně ovzduší (absorpce, adsorpce, katalýza)
12. Biologické procesy v ochraně ovzduší
13. Omezování emisí z motorových vozidel

Literatura

Z:Doc.Ing.J.Vejvoda,CSc., Ing.P.Machač, CSc., Prof.Ing.P.Buryan,DrSc., Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů, Praha 2003, ISBN 80-7080-517-X
Z:Warnatz J., Maas U., Dibble R.W., Combustion, New York,1999,3-540-65228-0
Z:Moser R.E,, Overview on the Use of Additives in Wet FGD Systems. APRI, CA 94303.
Z:Moser et al.Cleair Liquor Organic Acid Flue Gas Desulphurisation System.,U.S. Patent No.5.770.164.June 1998 Chemical Engineering Science.
Z:Frandsen J.B.W., Kiil S., Johnsson J.E., Optimisation of a Wet FGD Pilot Plant Using Fine Limestone and Organic Acids, 2001 Matos, Manuel A.
Z:Borrego,Carlos: Poluição Atmosférica I,Environmental and Planning Department, Aveiro Univ., 1994
D:Vladyka J., Pětioký K., Předávací dokumentace - Laboratoř pro výzkum procesu odsíření spalin, Zkušební absorber, EVECO, s.r.o. 07.2011.,
D:Garrison. F, Wells.W., Dewatering of Flue Gas Desulphurisation Sulphite Solids. U.S. Patent No.4.454.101. June 1984.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi