Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:58:43
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přeprava a distribuce plynu

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant Ing. Daniel Tenkrát, Ph.D.

Anotace

Inženýrské základy funkce přepravních i distribučních plynovodů zemního plynu. Stavové chování a transportní vlastnosti zemního plynu, tok plynu potrubím. Regulace tlaku, Joule-Thomsonův jev, předehřev plynu před škrcením. Propojení funkce přepravní i distribuční soustavy s finančními toky. Mechanismy financování a návratnosti investice do výstavby plynovodu.

Sylabus

1 Směsi plynů, stavové chování, tepelné a transportní vlastnosti
2 Tok plynu potrubím, bilance energie, hmotnosti, součinitel tření, účinnost
3 Místní odpory v potrubí, regulační ventily, předehřev plynu před škrcením
4 Topologie potrubní sítě, scénář toku plynu v ní, statická a dynamická úloha
5 Rozložení teplot v potrubní síti
6 Rozložení kvality plynu v potrubní síti
7 Skladování plynu
8 Vlhkost plynu, přepočty
9 Výpočet plynovodu pro studii proveditelnosti
10 Studie proveditelnosti plynovodu
11 Bilance plynu v distribuční soustavě
12 Zjišťování spotřeby a ztrát plynu
13 Pravidla trhu s plynem - koncoví zákazníci
14 Pravidla trhu s plynem - obchodníci

Literatura

Z: Anon., Plynárenská příručka, Gas s.r.o., Praha, 1997, 80-902339-6-1, případně
Z: Anon., Plynárenská příručka, Gas s.r.o., Praha, 2007, CD reedice, 978-80-7328-112-0
D: Mokhatab S. et al., Handbook of Natural Gas Transmission and Processing, Elsevier, Oxford, 2006, 978-0-7506-7776-7

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi