Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:51:33
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Analýza ovzduší

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant doc. Ing. František Skácel, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je získání základních znalostí metod hodnocení kvality ovzduší a vlivu zdrojů znečišťujících látek na kvalitu ovzduší. Předmět zahrnuje popis metod stanovení hlavních znečišťujících látek včetně obecných pravidel pro jejich monitoring a měření průtoku plynu potrubím.

Sylabus

Úvod předmětu je věnován základní charakteristice matrice a faktorům, které ovlivňují její stav.
Zahrnuje rovněž postupy měření termodynamických veličin ovlivňujících stav matrice.
Další část se zabývá instrumentací odběru vzorků plynných směsí a aerosolů zahrnující volbu
měřicího profilu, umístění vzorkovacích a měřicích bodů a metod měření rychlosti proudění.
Třetí část je věnována diskontinuálním a kontinuálním metodám stanovení majoritních složek matrice
s důrazem na využití spektrálních metody analýzy plynných směsí.
Čtvrtá nejrozsáhlejší část je tvořena popisem diskontinuálních a kontinuálních metod stanovení
anorganických analytů, těkavých organických látek a hmotnostní koncentrace aerosolových částic.
Pátá část je věnována popisu diskontinuálních metody stanovení toxických kovů a persistentních
organických polutantů vázaných na serosolové částice.
Samostatnou část tvoří inženýrské výpočty hmotnostní koncentrace, hmotnostního toku a měrné
výrobní emise.
Závěrečná část je věnována dálkové detekci znečišťujících látek a použití biodindikátorů pro
hodnocení kvality ovzduší


Literatura

Z: Skácel F. a Tekáč V.: Analýza ovzduší, VŠCHT Praha 2018.
D: Wight G.D.: Fundamentals of Air Sampling, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 0-87371-826-7
D: Lodge J.P.: Methods of Air Sampling and Analysis. Lewis Publishers, Boca Raton 1991 ISBN 0-87371-141-6
D: Winegar E.D. a Keith L.H.: Sampling and Analysis of Airborne Pollutants, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 087371-606-X
D: A.G. Clarke : Industrial Air Pollution Monitoring. Chapman & Hall, London 1998 ISBN 0-412-63390-6
D: Manahan, Stanley E.: Fundamentals of Environmental Chemistry Boca Raton: CRC Press LLC,2001

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi