Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:04:01
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Hydrochemie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.

Anotace

Nové poznatky týkající se veličin a jednotek vyplývající z podkladů ISO a IUPAC. Změny ve složení vod v důsledku sorpčních procesů probíhajících na tuhých fází, jejich předpověď a využití v technologických procesech. Význam oxidačně-redukčního potenciálu a jeho využitelnost při posuzování aerobních, anoxických a anaerobních podmínek. Význam fotochemických procesů při transformaci chemického složení přírodních vod. Nanočástice různých tuhých fází ovlivňující tvorbu chemického složení vod a technologické procesy jejich čištění. Tlumivá a neutralizační kapacita různých druhů vod a jejich význam v hydrochemii a technologii vody. Různé způsoby konzervace vzorků vody závislé na daném analytu. Nové perzistentní organické polutanty (POP) a léčiva a látky používané pro osobní péči (PPCP) vyskytující se ve vodách a principy jejich analytického stanovení.

Náplň předmětu může být upravena podle výzkumného zaměření konkrétní doktorské práce.

Sylabus

Změny ve veličinách a jednotkách ISO a IUPAC týkající se analytické a fyzikální chemie.
Adsorpční procesy ovlivňující chemické složení vod. Fyzikální chemie povrchů.
Redox potenciál ve vodách v závislosti na aerobních , anaerobních a anoxických podmínkách.
Nové perzistentní organické polutanty (POP) vyplývající ze Stockholmské úmluvy a PPCP (pharmaceutical and personal care products).
Nanočástice mající význam při tvorbě chemického složení vod a jejich dekontaminaci.
Tlumivá a neutralizační kapacita v různých typech vod.
Fotochemické procesy v přírodních vodách.
Sumární stanovení organických látek ve vodách a principy stanovení vybraných analytů ve vodách.
Závislost chemické struktury organických látek na jejich oxidaci při stanovení COD.
Konzervace vzorků vody (ČSN EN ISO 5667-3).

Literatura

Z:Pitter, P.: Hydrochemie. (5. vydání) Vydavatelství VŠCHT, Praha 2015

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi