Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:43:04
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Anaerobní biotechnologie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.

Anotace

Biochchemické procesy probíhající v anaerobním prostředí jsou významnou součástí moderních technologií zpracování odpadních vod, kalů a organických odpadů. Jejich největší přínos spočívá v tom, že organické znečištění je transformováno na energeticky cenný bioplyn. Předmět seznamuje studenty s chemicko-technologickými principy procesů a se specifiky jednotlivých aplikací. Náplň předmětu může být upravena podle výzkumného zaměření konkrétní doktorské práce.

Sylabus

1. Biochemické principy anaerobního rozkladu organických látek
2. Regulační mechanismy anaerobního rozkladu
3. Interakce nejdůležitějších faktorů ovlivňujících anaerobní rozklad
4. Transformace síry v anaerobních procesech
5. Modelování anaerobních procesů
6. Anaerobní stabilizaci kalů a biologických odpadů
7. Reaktory pro Anaerobní čištění odpadních vod
8. Vývoj a design reaktorů pro anaerobní čištění odpadních vod
9. Kombinace aerobních a anaerobních procesů pro čištění odpadních vod
10. Bioplynové stanice v zemědělství a anaerobní stabilizace tuhého odpadu
11. Kontrola a řízení procesu
12. Možnosti intenzifikace anaerobních procesů
13. Úprava kvality bioplynu, technické řešení plynového hospodářství
14. Další perspektivy anaerobních procesů


Literatura

Z:Sludge into biosolids, Spinosa L., Vesilind A. IWA Publishing 2001, ISBN 1 900222 08 6
Z:Water Quality Management Library, W.W. Eckenfelder et al. (Eds.), TECHNOMIC Publishing Company, Inc., Lancaster, PA, USA 1998, Volume 7: Design of anaerobic processes for the treatment of industrial and municipal wastes. ISBN 87762-942-0
Z:Biomethanization of the Organic Fraction of Municipal Solid Wastes, J. Mata-Alvarez (Ed), IWA Publishing, London, 2003, ISBN 1 900222 14 0
Z:Anaerobní čistírenské technologie, Dohányos M., Zábranská J., Jeníček P., Fialka P., Kajan M. (1998). NOEL 2000, Brno, ISBN 80-86020-19-3
D:Anaerobic Digestion Model No 1 (ADM1), IWA Task Group for Mathematical Modeling of Anaerobic Digestion Processes, IWA Publishing, London, 2002, ISBN 1 900222 91 4
D:Bioplyn, F.Straka a kol. GAS s.r.o. Říčany, 2003, ISBN 80-7328-029-9

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi