Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:29:11
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Úprava vody

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Ing. Václav Janda, CSc.
doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na výrobu pitné vody z vody podzemní a povrchové. Jsou uvedeny základní technologické procesy, včetně speciálních metod používaných především pro úpravu podzemních vod. Neoddělitelnou součástí je hygienické zabezpečení pitné vody. Nemalá pozornost je soustředěna i na separaci a zahušťování suspenzí, včetně návrhů zařízení, ve kterých uvedené procesy probíhají.

Sylabus

1. Jakost pitné vody, znečišťující látky v podzemních vodách a jejich úprava
2. Vápenato-uhličitanová rovnováha, agresivní účinky vody, odkyselování, odželezování a odmanganování vody
3. Speciální postupy úpravy vody (odstraňování radionuklidů, a dusíkatých látek)
4. Úprava povrchových vod, koagulace
5. Střední rychlostní gradient, míchání suspenzí, výpočet míchacích zařízení
6. Čiřiče
7. Separace suspenzí usazováním a zahušťování susoenzí
8. Návrh a výpočet separačních nádrží
9. Filtrace vod, druhy filtrů
10. Desinfekce pitné vody

Literatura

Z:Strnadová N.,Janda V.,Technologie vody I,VŠCHT Praha1999,8070803487.
MWH, Water Treatment, Principles and Design, John Wiley and Sons, Hoboken 2005,2003024156
Sullivan P.et al.,The Environmental Science of Drinking Water,Amazonia 2005,0750678763


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi