Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:26:10
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vodní hospodářství v průmyslu

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant Ing. Jan Bindzar, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí studentů v oblasti nakládání s vodou v průmyslu. Zabývá se jak otázkou zdrojů vody pro průmysl a jejím využitím, tak průmyslovými odpadními vodami (zdroje, způsoby nakládání s nimi, legislativa týkající se jejich vypouštění, atd.). Podrobně jsou probírána jednotlivá vodohospodářsky významná průmyslová odvětví - např. z hlediska potřeby vody, požadavků na kvalitu vody, charakteru odpadních vod nebo nejvhodnějších čistírenských technologií. Náplň předmětu může být upravena podle výzkumného zaměření konkrétní doktorské práce.

Sylabus

1. Vodní hospodářství průmyslového podniku: zdroje vody, využití vody v průmyslu, zdroje odpadních vod.
2. Legislativní rámec nakládání s vodami v průmyslu.
3. Vodní hospodářství těžby a úpravy rud; důlní vody.
4. Vodní hospodářství hutního průmyslu a tepelné úpravy uhlí.
5. Vodní hospodářství v povrchové úpravě kovů a plastů.
6. Vodní hospodářství v energetice; chladící vody.
7. Vodní hospodářství průmyslu organické chemie a farmaceutického průmyslu.
8. Vodní hospodářství ropných rafinérií a výroby biopaliv.
9. Vodní hospodářství průmyslu anorganické chemie.
10. Vodní hospodářství výroby buničiny a papíru.
11. Vodní hospodářství textilního a kožedělného průmyslu.
12. Vodní hospodářství sklářského průmyslu.
13. Vodní hospodářství potravinářského průmyslu I (zpracování masa, mlékárny, pivovary, výroba nápojů).
14. Vodní hospodářství potravinářského průmyslu II (cukrovary, výroba škrobu, výroba olejů a tuků) ;vodní hospodářství kafilérií.

Literatura

Z:Lens P., Hulshoff Pol L., Wilderer P., Asano T. (Ed.): Water Recycling and Resource Recovery in Industry, IWA Publishing, 2002
Z:Mukesh Doble, Anil Kumar: Biotreatment of Industrial Effluents, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005
D:Pollution Prevention and Abatement Handbook 1998, The World Bank Group, 1999
D:Cervantes F.J., Pavlostathis S.G., van Haandel A.C. (Ed.): Advanced Biological Treatment Processes for Industrial Wastewaters Principles and Applications, IWA Publishing, 2006
D:Woodard & Curran, Inc.: Industrial Waste Treatment Handbook, Second Edition, Elsevier, 2006

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi