Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:07:29
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Energetika

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.
doc. Ing. Jan Macák, CSc.

Anotace

Tento předmět se zabývá technickou termodynamikou, klasickou a jadernou energetikou, dále chemií energetických oběhů, ionexovými a membránovými technologiemi při úpravě vody a korozí energetických zařízení.

Sylabus

1. Energetika, druhy a zdroje energie, principy přeměny energie
2. První věta termodynamická, teplo a práce
3. Druhá věta termodynamická, pojem entropie
4. Termodynamické cykly: Carnotův, obrácený Carnotův, Clausius-Rankinův, Braytonův
5. Stavy vody a vodní páry, výpočty, diagramy vody a vodní páry
6. Výroba páry, kotle a parní generátory
7. Úprava vody pro energetiku
8. Ionexové a membránové technologie při úpravě vody
9. Koroze a protikorozní ochrana energetických zařízení
10. Chladící okruhy, úprava chladící vody
11. Chlazení na nízké teploty a tepelná čerpadla
12. Energetické výrobny, paroplynové cykly
13. Energetika a životní prostředí, obnovitelné zdroje energie
14. Jaderná energetika, principy, typy reaktorů

Literatura

Vošta J., Matějka Z., Macák J.: Energetika, VŠCHT Praha, 1999
Karapetijens M. CH.: Chemická termodynamika, ČSAV Praha, 1953
Karas F.: Úprava kotelní vody a čistota páry, SNTL Praha, 1965
Herbert H.Uhlig: Corrosion and Corrosion Control, A.Wiley Publ., N.Y., 1985
Hübner P.: Úprava vody v energetice, VŠCHT Praha, 2010
Jelínek a kol.: Desalinační a separační metody v úpravě vody, VŠCHT Praha, 2008


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi