Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:05:33
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Koroze a protikorozní ochrana v energetice

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant Ing. Ivo Jiříček, CSc.
doc. Ing. Jan Macák, CSc.
doc. RNDr. Petr Sajdl, CSc.

Anotace

Předmět se zabývá korozní degradací konstrukčních materiálů v prostředí energetiky a metodami jejího omezení.
Pozornost je věnována základům korozní kinetiky a termodynamiky, dále specifickým způsobům degradace materiálů v energetických cyklech, vlivu chemických režimů.
Dále jsou probrány základní způsoby protikorozní ochrany v energetice.

Sylabus

1. Korozní výzkum v ČR, korozní literatura, rešerše
2. Termodynamika korozních dějů, korozní články, druhy korozního napadení
3. Přepětí korozní reakce, inhibice koroze, polarizace, depolarizace
4. Korozní proud, korozní potenciál, Tafelova rovnice, Stern-Geary rovnice, polarizační odpor
5. Pasivita kovů, teorie pasivity, pasivátory, anodická ochrana
6. Materiály v parovodním prostředí, Pourbaix diagram
7. Vliv napětí na korozi, mechanismy a iniciace SCC, druhy měření, křehnutí kovů
8. Korozní únava, Wöhlerova S-N křivka
9. Vliv úpravy vody na korozi energ. zařízení, atmosférická koroze, půdní koroze
10. Vysokoteplotní oxidace, Schikorrova reakce, tvorba a kinetika růstu oxidických vrstev
11. Koroze energetického bloku
12. Chemické čištění parního generátoru, pasivace, konzervace
13. Korozní problematika jaderné energetiky
14. Korozní problémy v nadkritických energetických cyklech

Literatura

V.Číhal : Korozivzdorné oceli a slitiny, Akademia Praha, 1999
F.Karas : Úprava kotelní vody a čistota páry, SNTL Praha, 1965
D.A.Jones : Principles and Prevention of Corrosion, Prentice Hall, N.Y., 1996
R.Bartoníček a kol.: KOROZE a protikorozní ochrana kovů, Akademie Parha, 1966
H.H. Uhlig, R.Winston Revie: Corrosion Handbook, 3.rd Ed., Wiley&Sons, NJ, 2011
S.D.Cramer, B.S.Covino, eds: ASM Handbook vol.13c, Corrosion: Environments and Industries, ASM International, 2006VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi