Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:58:27
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Technická jaderná chemie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant doc. RNDr. Petr Sajdl, CSc.

Anotace

Předmět seznámí studenty se znalostmi z principů jaderných elektráren, jejich technologie, tj. materiálového zajištění, bezpečnosti, chemických režimů, legislativy. Vybrané části tematiky jsou probrány detailněji včetně příkladů z praxe. Součástí předmětu je exkurze na jaderné zařízení.

Sylabus

1. Historický přehled
2. Vlastnosti a popis atomového jádra
3. Účinný průřez, interakce částic s jádrem, štěpení těžkých jader
4. Jaderné záření, rozbor rozpadů alfa, beta, gama
5. Jaderný reaktor, chemické a fyzikální procesy
6. Popis jednotlivých typů reaktorů a jejich charakteristiky
7. Chemický režim reaktoru PWR - VVER
8. Účinky ionizujícího záření
9. Detektory a jednotky
10. Radiační chemie
11. Chemie uranu, zpracování uranové rudy, technologie obohacování, výroba paliva
12. Atomový zákon, vyhlášky SÚJB
13. Limity ozáření obyvatel a definice těchto limit, bezpečnost práce s ionizujícím zářením
14. Užití radioizotopů, technologické užití, speciální analytické metody, diagnostika

Literatura

Bečvář a kol. : Jaderné elektrárny, SNTL Praha 1981
Spinks J.W.T., Woods R.J. : Introduction to Radiation Chemistry, ISBN 0-471-61403-3
Zákon 263/2016
Vyhláška SUJB 422/2016
Beiser A.: Úvod do moderní fyziky, Praha, Academia 1975

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi