Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:51:17
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Membránové a sorpční procesy v úpravě vody

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.
Ing. Eva Mištová, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Helena Parschová

Anotace

Předmět Membránové a sorpční procesy v úpravě vody se zabývá separací iontových součástí vody pomocí chemických a fyzikálně-chemických metod. Hlavní pozornost předmětu je věnována iontové výměně a membránovým procesům.

Sylabus

1. Destilace
2. Srážecí procesy
3. Elektrochemické procesy
4. Membránové procesy - princip, charakteristika, použitelnost
5. Elektromembránové procesy - elektrodialýza, elektrodeionizace
6. Tlakové membránové procesy - reverzní osmóza, nanofiltrace, ultrafiltrace, mikrofiltrace
7. Iontová výměna, vlastnosti ionexů, rovnováha, selektivita, kinetika a kolonová dynamika iontové výměny
8. Provoz ionexové kolony - sorpce, praní, regenerace, vymytí
9. Ionexové postupy - změkčování, dekarbonizace, deionizace, demineralizace
10. Selektivní sorpce a separace kovů iontovou výměnou; chelatující ionexy
11. Selektivní sorpce aniontů. Anorganické sorbenty - vlastnosti a použití
12. Odstranění organických látek z vody; čiření, sorpční anexy, neionogenní sorbenty
13. Příprava ultračisté vody, úprava pitné vody ionexy
14. Kombinované procesy

Literatura

R:Jelínek L. a kol.,Desalinační a separační metody v úpravě vody,VŠCHT Praha,2008,9788070807057
R:Helfferich F.,Ion Exchange,New York,Dover Publications,1995,0486687848
R:Bernauer B. a kol.,Membránové procesy,VŠCHT Praha,2012,9788070808085
R:Samuelson O.,Měniče iontů v analytické chemii,Praha SNTL,1966,0461466
R:Marhol, M. Měniče iontů v chemii a radiochemii, Praha,ACADEMIA,1976,2100276
A:Vošta J..Matějka Z.,Macák J.,Energetika,VŠCHT Praha,1999,8070803584
A:Hübner P. a kol.,Úprava vody pro průmyslové účely,Praha,VŠCHT,2006,8070806249
A:Baker R.W.,Membrane Technology and Applications, 2nd ed.,New York,John Wiley & Sons, Ltd.,2004,0470854456
A:Porter M.C.,Handbook of Industrial Membrane Technology, New Jersey,William Andrew Publishing/Noyes,1990,0815512058


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi