Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:48:58
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vědecké informace a diseminace výsledků

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností studentů doktorského studia v oblasti získávání informací z literatury, vedení výzkumu a publikování výsledků. Seznamuje s etikou vědecké práce, komunikačními dovednostmi nutnými k efektivní spolupráci ve výzkumné skupině, získáváním a hodnocením informací z odborné literatury, vědeckých databází, norem a dalších zdrojů. Dále jsou probrány zásady přípravy odborné prezentace, publikace a redakčního procesu.

Sylabus

Prezentační a komunikační dovednosti (M. Botek; 4 hod):

Interpersonální komunikace
• Komunikační proces a jeho složky
• Šumy a bariéry v komunikaci
• Osobnostní předpoklady pro komunikaci

Vyjednávání a konfliktní situace
• Spolupráce ve skupině
• Techniky vyjednávání
• Time management a řízení změn

Etika vědecké práce, plagiátorství (M. Beluský; 2-4 hod):
• Co znamená svoboda bádání
• Co to je etika ve výzkumu a pravidla etického výzkumu
• Věda a víra, věda a rasa, genderový pohled na vědu
• Publikování pravdivých výsledků
• Plagiátorství, fabrikace, falzifikace

Zdroje vědeckých a technických informací (L. Jelínek; 4 hod):
• Nabídka rozhodujících databází vědeckých a technických informací, kde a jak přístupné, obsah, formát
• Významné společnosti, státní instituce a projekty jako zdroj informací
• Rozpoznávání nekvalitních nebo nepravdivých informací
• Jak začlenit vlastní výsledky do databází - hodnocení časopisů, citační databáze, impakt faktor
• Spolupráce VŠCHT s NTK

Prezentace vědeckých výsledků, vědecká komunikace (D. Bártová; 4 h):
• Příprava a realizace prezentace na konferenci nebo pro management organizace
• Zpracování odborného / vědeckého článku. Důležitá periodika a impaktované časopisy. Hodnocení publikační činnosti
• Zpracování posteru pro vědeckou konferenci nebo marketingovou prezentaci - hlavní zásady
• Písemné studie a dokumenty - vhodné formáty, struktura a zásady
• Elektronické publikování - rozhodující zásady
• Psaní skript a knih, publikace v autorském kolektivu
• Komunikace s vydavatelem; významná současná vydavatelství
• Software pro publikování

Literatura

1. Botek M.: Manažerská komunikace. VŠCHT v Praze, Praha, 2007. ISBN 9788070806579
2. Bradbury A. : Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. 2. vydání. Computer Press: Brno, 2007. ISBN 978·80-251-1622-7
3. Jirát J., Nič M., Košata B., Dibuszová, E.: Průvodce projektem z Chemické informatiky. 1. vydání VŠCHT Praha: 2007. ISBN 978-80·7080-672-2

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi