Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:00:22
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Moderní analytické metody složek životního prostředí

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant doc. Ing. Josef Janků, CSc.

Anotace

Vzorkování. Metodika správného odběru, manipulace, adjustace, přechovávání a doprava vzorků do laboratoře.
Zpracování a úprava laboratorních vzorků před rozborem. Moderní instrumentální analytické metody.

Sylabus

Charakterizace kategorií tuhých odpadů, produkce a složení
Správnost analýz, zdroje chyb, typy kontrol, rozsah rozborů
Manipulace a zacházení se vzorky tuhých odpadů
Analýza tuhých komunálních odpadů
Hodnocení chemických odpadů
Zeminy - ukazatelé a normativy
Rychlé analytické metody
Analýza kontaminovaných pevných matric ve stabilních laboratořích
Analýzy v polních podmínkách
Headspace analýzy
Kolorimetrické metody - chemisorpce
Těkavé organické látky - alifatické, aromatické, halogenované a ostatní těkavé
Těžké kovy, Problémové organické látky (PCBs, pesticidy, herbicidy)

Literatura

D:
Soil sampling and methods of Analysis. Editor: Marin R Carter. Lewis Publisher
Metodické pokyny, věstníky a doporučení MŽP ČR
United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service, Soil Taxonomy: A Basic system of Soil Classification for Making and Interpreting Soil Surveys, Second Edition, Washington, 1999.
Vzorkování I. Obecné zásady. Horálek Vratislav a kol. Ing.Václav Helán - 2THETA, Český Těšín 2010

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi