Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:52:25
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Aplikovaná biologie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. RNDr. Vladimír Jirků, DrSc.

Anotace

Anotace
Předmět (s důrazem na aspekt aplikace) integruje vybraná témata buněčné a molekulární biologie. V tomto kontextu, přehled presentované faktografie odpovídá požadavkům předpokládaného budoucího uplatnění posluchače, a to obecně v oblasti biotechnologie, specificky v jejím bio-farmaceutickém, potravinářském a environmentálním sektoru. Faktografie je takto členěna: 1. Modul: mechanizmy regulující buněčné vnímání mimobuněčného prostředí. 2. Modul: biologie mnohobuněčných konsorcií; polymikrobiální infekce; biologie mikrobiomů. 3. Modul: buněčná citlivost a rezistence; interakce patogen-hostitel. Předmět je určen post-graduálním studentům, kteří absolvovali studijní obor biotechnologie a biotechnologie léčiv.
Výstupy studia předmětu
Student bude umět: a) odlišit potenciálně aplikovatelnou znalost, a to v rámci vývoje poznávání technologicky významné vlastnosti buňky určitého typu, její funkce, komponentů i produktů; b) samostatně zvládnout faktografii integrujících témat více biologických disciplín.
Literatura
Vhodné publikace odborných periodik budou doporučeny individuálně; vlastní výběr dalšího studijního materiálu je očekáván.

Z: Glenn F., Molecular Biology and Pathogenesis, Academic Press, 2014, 978-1-908230-30-0
Z: Glick B., Molecular Biotechnology, ASM Press, 2003, 978-1-55581-224-9
Z: Datar R., Concepts in Applied Molecular Biology,BioTechniques Press,2003, 1-881299-30-9
Z: Romani M., Aquatic Biofilms,Caister Academic Press, 2016, 978-1-910190-17-3
D: Lear G., Biofilm in Bioremediation,Caister Academic Press, 2016,978-1-910190-29-6
D: Kaufmann S.,The Innate Immune Response to Infection, ASM Press, 2004, 978-1-55581-291-1
D: Fuentes M., Proteomics, Academic Přes, 2014, 978-1-908230-46-1
D: Siber G., Pneumococcal Vaccines, ASM Press, 2008, 978-1-55581-408-3
D: Cossart P., Cellular Microbiology, ASM Press, 2004, 978-1-55581-302-4
D: Sanchez S., Antibiotics,Caister Academic Press, 2015,978-1-908230-54-6
D: Coste A., Antifungals, Caister Academic Press, 2015,978-1-910190-01-2
D: Fleming D., Biological Safety:.. ASM Press, 2006, 1-55581-339-
Studijní opory
http://www.nature.com/naturebiotechnology
http://www.nature.com/reviews
http://aem.asm.org/
Metody výuky
Přednášky, v některých tématech interaktivně s prezentací posluchač
Požadavky ke kontrole studia
Nejsou
Sylabus
Témata jednotlivých přednášek jsou ilustrací současné použitelnosti buněčných funkcí, procesů, vlastností a komponentů s cílem ilustrovat použitelnost širšího spektra individuálních buněčných typů, včetně stavů buněčné diferenciace i umělých kompartmentů. Předmět volně navazuje na většinu biologických předmětů fakulty a klade si za cíl maximální možnou pestrost přednášených témat v oblasti pokročilé aplikované biologie
Vstupní požadavky
Nejsou
Studijní prerekvizity
Nejsou
Podmínky zakončení předmětu
Hodnocení ústní prezentace schváleného tématu (ů).
Ústní zkouška

Sylabus

None

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi