Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 18:51:52
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Biochemie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Dr. Ing. Radovan Hynek

Anotace

Předmět je určen pro studenty, kteří v rámci bakalářského nebo magisterského studia neabsolvovali biochemii v
rozsahu Biochemie I a II na FPBT (N320001 a N320002). Je zaměřen na vlastnosti, strukturu a funkci látek
vyskytujících se v živých organismech, metabolismus a přenos genetické informace.

Sylabus

1. Živé systémy, jejich složení a organizace
2. Aminokyseliny (vlastnosti, stanovení a reakce) a peptidy
3. Bílkoviny (vztah struktury a funkce)
4. Enzymy: struktura, názvosloví, rozdělení do tříd
5. Reakční kinetika enzymových reakcí; regulace činnosti enzymů
6. Chemie nukleotidů a nukleových kyselin; replikace
7. Transkripce, translace a posttranslační modifikace
8. Chemie lipidů. Biomembrány a membránový transport
9. Principy látkové a energetické přeměny; bioenergetika
10. Aerobní a anaerobní respirace; světlá fáze fotosynthesy
11. Citrátový a glyoxylátový cyklus
12. Chemie sacharidů. Metabolismus sacharidů I
13. Metabolismus sacharidů II. Metabolismus lipidů
14. Metabolismus dusíkatých látek

Literatura

Kodíček M., Valentová O., Hynek R.: Biochemie; chemický pohled na biologický svět, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2015; ISBN: 978-80-7080-927-3Z: Kodíček M.: Biochemické pojmy výkladový slovník, VŠCHT Praha 2007 (1. vydání) ISBN 978-80-7080-669-2

Elektronická verze dostupná na: http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-002/Hynek, Kodíček, Lipovová, Valentová, Fukal: Kontrolní otázky v rozsahu výuky předmětu Biochemie I; odkaz: http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?link=ko

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi