Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 18:29:21
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Biochemické metody

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Ing. Jan Káš, DrSc.

Anotace

Metody separace, izolace a charakterizace biomakrotomolekul

Sylabus

1. Centrifugační metody (typy používaných odstředivek a jejich použití)
2. Srážecí metody používané k isolaci bílkovin
3. Metody isolace látek podle molekulové hmotnosti (dialysa, ultrafiltrace, chromatografické a elektroforetické metody)
4. Chromatografické techniky (přehled jednotlivých technik, principy separace a popis jejich provedení, příklady použití)
5. Elektromigrační techniky (přehled jednotlivých technik, principy separace a popis jejich provedení, příklady použití)
6. Imunochemické techniky (přehled jednotlivých technik, popis jejich provedení, příklady použití)
7. Metody stanovení koncentrace bílkovin, sacharidů a nukleových kyselin
8. Spektrofotometrické metody (přehled jednotlivých technik, popis jejich provedení, příklady použití)
9. Metody studia prostorového uspořádání biomakromolekul (rentgenostrukturní analysa, nukleární magnetická resonance, cirkulární dichroismus)
10. Hmotnostní spektrometrie (biomakromolekul)
11. Fluorometrie a luminometrie (princip technik a příklady jejich použití)
12. Metody polymerasové řetězové reakce (princip a použití)
13. Metody stanovení katalytické aktivity enzymů (obecné principy a konkrétní příklady
14. Kvalita vody v biochemické laboratoři a kontrola její jakosti

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi