Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:09:36
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Průmyslová mikrobiologie a buněčné inženýrství

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D.

Anotace

Předmět je sestaven z přednášek, které jsou zaměřeny na prohloubení teoretických znalostí i praktických aspektů
zejména z oblasti praktického využití mikroorganismů a rostlin pro produkci nízkomolekulárních a
vysokomolekulárních látek v průmyslovém měřítku, přípravu mikrobiálních a rostlinných producentů, způsob jejich
kultivace a fermentace ve velkých objemech, isolaci a purifikaci produktů. Dále na využití mikroorganismů a
rostlin v různých odvětvích např. sanační aplikace, farmakologie, úprava vody.

Sylabus

1. Obecný přehled průmyslově důležitých mikroorganismů, jejich charakteristika a význam
2. Velké cykly v přírodě (cyklus uhlíku, dusíku, síry) úloha mikroorganismů a rostlin a jejich význam v koloběhu prvků
3. Zdroje průmyslově užívaných mikroorganismů, jejich isolace, metody charakterizace přirozených isolátů, nahromaďovací techniky, růst, kultivační podmínky
4. Šlechtění průmyslově významných mikroorganismů, mutace, výměna genetického materiálu u bakterií, kvasinek a plísní, genové manipulace, cílená mutageneze, konstrukce vysoprodukčních mikrobiálních kmenů a jejich využití v průmyslovém měřítku.
5. Sestavování kultivačních medií pro průmyslově využívané mikroorganismy, suroviny
6. Hlavní metabolické dráhy průmyslově významných organismů, primární a sekundární metabolismus
7. Regulace mikrobiálního metabolismu, transport
8. Výrobní zřízení, typy bioreaktorů, typy ferementačních procesů a jejich regulace
9. Mikrobiální a enzymové biotransformace
10. Přehled základních mikrobiálních výrob, isolace a purifikace produktů
11. Příprava esenciálních aminokyselin, vitaminů, antibiotik, organických kyselin a probiotik. Významné produkty sekundárního metabolismu rostlin. Průmyslová příprava mikrobiálních a rostlinných enzymů.
12. Geneticky modifikované organismy, příprava, využití a význam. Rizika spojená s využitím GMO a příslušná legislativa.
13. Tkáňové kultury rostlin, význam, využití v průmyslovém měřítku
14. Využití mikroorganismů a rostlin pro odstraňování kontaminantů životního prostředí

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi