Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:05:07
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Klinická biochemie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Ing. Martin Fusek, CSc.

Anotace

Předmět klinická biochemie dává základní přehled o parametrech, které jsou určovány v rámci vyšetření pacientů
na odděleních klinické biochemie. V první části kurzu jsou shrnuty hlavní metodické přístupy využívané současnou
diagnostickou laboratoří spolu s přehledem hlavních vyšetřovaných materiálů. Další část se věnuje hlavním
skupinám látek, které jsou vyšetřovány, tedy zejména aminokyselinám, cukrům, tukům, sérovým proteinům a
specificky enzymům a protilátkám. V těchto přednáškách jsou zahrnuty základní informace o typu patologie, která
se vztahuje k danému analytu a poté metodiky určování a typické hladiny jednotlivých látek. Samostatná
přednáška je věnována funkci a patologii jater a ledvin a s tím spojenými přístupy klinické biochemie. Závěr kurzu
je věnován vnitřnímu prostředí a acidobasické rovnováze. Účelem kurzu je uvést posluchače do problematiky a
poskytnout hlavní informace v daném oboru.


Sylabus

1. Úvod
Obor klinické biochemie - definice, historie, základní úkoly / Přehled přednášených témat / Základní analyzované materiály v klinické laboratoři / Kvalita biochemického vyšetření / Bezpečnost práce
2. Metody v klinické biochemii
Separační metody / Analytické metody / Analytické metody - molekulárně genetická analýza - molekulární diagnostika
3. Dokončení analytické metody
Analytické metody - imunochemické metody / Přehled vyšetření - základní vyšetřované parametry / Specifická vyšetření
4. Poruchy metabolismu aminokyselin
Přehled aminokyselin / Metabolismus aminokyselin / Poruchy metabolismu a jejich detekce
5. Proteiny a klinická biochemie
Hlavní typy a funkce proteinů / Metabolismus proteinů - vznik a odbourávání / Vyšetření proteinů / Hlavní klinicky významné plasmatické proteiny / Proteiny nalézané v moči
6. Enzymy - funkce a její poruchy
Úloha enzymů v organismu / Určování enzymatické aktivity / Hlavní enzymy v klinické biochemii a jejich stanovení
7. Metabolismus cukrů a jeho poruchy
Cukry a jejich metabolismus / Fysiologické funkce cukrů / Diabetes a jeho vyšetření / Další poruchy metabolismu cukrů
8. Lipidy a jejich metabolismus
Struktura a fysiologické funkce / Trávení a transport / Apolipoproteiny / Enzymy lipidového transportu / Ateroskleróza / KB stanovení
9. Funkce jater a související biochemická vyšetření
Játra - popis a metabolismus / Onemocnění jater / Analytické postupy pro diagnostiku onemocnění jater
10. Funkce ledvin a související biochemická vyšetření
Popis a funkce ledvin / Hlavní určované látky pro diagnostiku funkce ledvin / Analytické metody
11. Hormony a jejich analýza
Dělení a funkce základních hormonů / Klinické aplikace
12. Tumorové markery
Nádorová onemocnění / Dělení tumorových markerů / Využití tumorových markerů
13. Elektrolyty
Základní pojmy / Hlavní sledované ionty / Sodík a draslík
14. Acidobasická rovnováha
Děje ovlivňující pH / Úloha oxidu uhličitého / Regulace pH / Parametry ABR

Literatura

Z: Novák F., Úvod do klinické biochemie, Karolinum, 2002, 8024603667
D: Zima T., Laboratorní diagnostika, Galén, 2007, 9788024614236
D: Koolman J., Röhm K.-H, Barevný atlas biochemie, Grada Publishing, 2012, 978-80-247-2977-0
D: Karlson P., Gerok W., Gross W, Pathobiochemie, Academia, 1987

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi