Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:41:13
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Molekulární podstata interakcí bakterií s hostiteli

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Ing. Peter Šebo, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na buněčnou a molekulární biologii a imunologii interakcí patogenních baktérií s hostitelským
organismem a manipulaci anti-infekční imunity hostitele. Specificky je pojednáno o regulaci genové exprese a
genové výbavě bakteriálních patogenů. Podrobně jsou probírány mechanismy úniku bakterií před imunitou hostitele a
působení adhesinů, toxinů a dalších faktorů virulence. Koncepty interakcí patogen-hostitel jsou podrobně
demonstrovány na vybraných příkladech patogenů savců a člověka.

Sylabus

1. Ko-evoluce bakteriálních patogenů s hostiteli a základní koncepty jejich interakci
2. Imunitní systém savců a antiinfekční slizniční a systémová imunita
3. Genová výbava bakteriálních patogenů, horizontální přenos genů a regulace genové exprese
4. Mikrobiální orgán savců – mikrobiom hostitele a jeho role ve zdraví a nemoci
5. Základní kategorie faktorů virulence a dráhy pro jejich sekreci přes bakteriální membrány
6. Typy a molekulární mechanismy působení bakteriálních toxinů na buněčné úrovni
7. Dráhy a mechanismy průniku intracelulárních patogenů do hostitelských buněk
8. Experimentální systémy pro studium interakce patogen-hostitel a vyhledávání genů podmiňujících tyto interakce
9. Základní typy očkovacích látek a způsoby jejich vývoje a přípravy
10. Mechanismy virulence patogenů rodů: Bordetella, Mycobacterium, Neisseria, Listeria
11. Corynebacterium diphteriae, Streptococcus pyogenes a Staphylococcus aureus.
12. Clostridium botulinum, perfrigens, tetani, B. cereus, Helicobacter pylori.
13. Ricketsia, Francisella, Coxiella, Neisseria, Listeria, Borrelia, Mycoplasma, Chlamydia
14. Yersinia, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae. Escherichia coli, EPEC, ETEC, UPEC, NMEC.

Literatura

Z: Votava M.: Lékařská Mikrobiologie Obecná. Neptun 2005, 2. vydání. ISBN-10: 80-86850-00-5
D: Macela A. a kol.: Infekční Choroby a Intracelulární parasitismus Baktérií. GRADA 2006, ISBN 80-247-0664-4
Z: Brenda A. Wilson,‎ Abigail A. Salyers,‎ Dixie D. Whitt,‎ Malcolm E. Winkler: Bacterial Pathogenesis: A Molecular Approach, 3rd edition 2010 ASM Press, ISBN-13: 978-0632037759
Z:Kenneth Murphy, Casey Weaver: Janeway's Immunobiology, Ninth Edition (Immunobiology: The Immune System (Janeway), 2017, Garland Science, ISBN-13: 978-0815345053
D:Goering R., Dockrell H., Roitt I., et al.: Mims' Medical Microbiology, 2012, ELSEVIER, ISBN 9780808924401, 9780702056635.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi