Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:35:56
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Trasfer technologií a ochrana duševního vlastnictví

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Ing. Martin Fusek, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen tři základní problémy vědecké práce – 1) Transfer technologií, tj. obecně vztah mezi výzkumem a aplikací výsledků, možnosti, postupy a metody přenosu výsledků výzkumu do praxe, alternativy jak ocenit výsledky výzkumu a chránit výsledky formou patentu 2) Autorské právo, tj. jeho předmět, genezi a obsah, se zaměřením na vědeckou publikační činnost, licenční smlouvy, ochranu počítačových programů a vztah mezi autorem a zaměstnavatelem; 3) Etiku výzkumu, tj. filosofický základ etiky, základy bioetiky a vztah mezi etikou a alokací prostředků na výzkum obecně.

Sylabus

Transfer technologií, patenty a licence (Prof. Ing. M. Fusek, CSc.; 8 hod):
1.Základní věda a aplikace (2 hod):
• Vztah mezi vědou a aplikacemi
• Historické souvislosti
• Konkrétní příklady
2.Nutnost chránit duševní vlastnictví a jeho hodnotu (3 hod)
• Základní informace o ochraně duševního vlastnictví
• Životní cyklus patentu
• Postavení akademického pracovníka a ochrana duševního vlastnictví
• Jak určit hodnotu vynálezu
• Konkrétní příklady
3.Možnosti, postupy a metody, jak aktivně podporovat transfer výsledků vědy a výzkumu do praxe (3 hod)
• Příklady organizace „technologického transferu“ na akademických pracovištích
• Role technologických skautů v transferu technologií
• Nejčastější typy smluv v transferu technologií (dohody o utajení, MTA, dohody o společném vynálezu, licenční smlouvy)
• Zásady komunikace mezi výzkumnými institucemi a podnikatelskou sférou
•Konkrétní příklady

Autorské právo a ochrana duševního vlastnictví (Mgr. M. Beluský, 4 hod)
• Autorské právo, předmět, vznik a obsah
• Autorskoprávní ochrana počítačového programu
• Vědecká publikační činnost z pohledu autorského práva
• Je zaměstnanec autorem?
• Licenční smlouva

Etika výzkumu (Doc. PhDr. MUDr. J. Payne, Ph.D.; 4 hod):
• Etika ve filosofii
• Základy bioetiky
• Etika alokace prostředků na výzkum

Literatura

1.Horáček,R., Čada, K., Hajn, P.: Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. doplněné a přepracované vydání, C. H. Beck, Praha 2011
2.Čada K.: Know – how a obchodní tajemství, 2010
3.Jakl, L.: Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Repetitorium, MUP, Praha 2011
4.Jakl, L.: Metodologie vědy a výzkumu se zaměřením na oblast práv k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví, MUP, Praha 2015
5.Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění
6.Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění
7.J. Srstka et al., Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice. 2017.
8.M. Merhautová, Zaměstnanecké dílo dle autorského zákona ve veřejné výzkumné instituci, Praha: Academia, 2015.
9.L. Jansa, P. Otevřel, a M. Števko, Softwarové právo. 2018

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi