Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:18:03
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vybrané kapitoly z chemie a technologie cukru

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Ing. Zdeněk Bubník, CSc.
prof. Ing. Pavel Kadlec, DrSc.

Anotace

Předmět rozvíjí teoretické znalosti o procesech a zařízeních uplatňujících se při výrobě cukru a možnostech využití sacharosy.

The subject cultivate theoretic knowledges about processes and equipments of sugar production and possibilities of sucrose use.

Sylabus

1. Úvod do technologie. Cukr a jeho využití . Cukrovarnické veličiny
2. Provozní laboratoř
3. Manipulace s řepou. Výroba řízků, těžení šťávy
4. Extraktory. Lisování a sušení řízků
5. Epurace, Vápenka a hašenka
6. Předčeření a čeření. Saturace. Separace kalu
7. Tepelné hospodářství
8. Zahřívání a odpařování šťáv
9. Krystalizace cukrovin a odstřeďování
10. Rafinace cukru, afinace,odbarvování
11. Inventurní výpočet
12. Modelování a bilance
13. Rafinérské výrobky, vodní hospodářství
14. Výroba cukru z třtiny

1. Introduction, Use of sugar, Quantities of sugar technology
2. Laboratory in sugar factory
3. Handling of beet,Beet slicing, Juice extraction
4. Extractors. Pulp pressing and drying
5. Juice purification, Lime milk and Carbon dioxide production
6. Preliming, Liming, Carbonation,Sludge separation
7. Heat economy
8. Heating and Evaporation of juices
9. Crystallization and Centrifugation of massecuites
10. Sugar refining, Affination,Decolorization
11. Inventory check calculation
12. Modelling and balances
13. Refinery products, Waste water treatment
14. Cane sugar processing

Literatura

Mohsen Asadi: Beet-Sugar Handbook, 2007

P.Kadlec,K.Melzoch,M.Voldřich a kol.: Technologie potravin � Procesy a zařízení potravinářských
a biotechnologických výrob. KEY Publishing,Ostrava, 2012, 1. vydání, 494 stran, ISBN 978-80-7418-086-6.VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi