Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:17:56
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Základy výživy a výživová politika

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
doc. Ing. Zuzana Réblová, Ph.D.

Anotace

Hlavní živiny, esenciální živiny, mikronutrienty - význam ve výživě, metabolismus, zdroje v potravinách, zdravotní
význam, karence; Fyziologické principy přeměny živin; Základní charakteristika chorob spojených s výživou, principy
léčebné výživy; Alternativní výživové směry; Doplňky stravy

Sylabus

1. Úvod, výživová jakost, základní charakteristiky živin, problémy ve výživě, faktory ovlivňující výživu
2. Hlavní živiny - metabolismus živin, karence
3. Hlavní živiny - sacharidy
4. Hlavní živiny - tuky a jiné lipidy
5. Minerální látky, voda ve výživě
6. Vitaminy
7. Základní fyziologické principy trávení potravy
8. Základní fyziologické principy vstřebávání a metabolismu živin
9. Výživová doporučení, principy diferenciace výživy
10. Alternativní výživové směry - karence živin při restrikci vybraných komodit
11. Základy hygieny výživy
12. Základní charakteristiky chorob spojených s výživou, přehled léčebné výživy
13. Doplňky stravy - legislativní rámec, hlavní typy, výživový význam
14. Základní charakteristika potravních komodit

Literatura

D: Keller U., Meier R., Bertoli S. Klinická výživa. Scientia Medica, Praha, 1993. ISBN 80-85526-08-5
D: Kohout P., Rušavý Z., Šerclová Z. Vybrané kapitoly z klinické výživy I. Forsapi, Praha, 2010. ISBN 978-80-87250-08-2
D: Krch F. D. Poruchy příjmu potravy. Grada Publishing a. s., Praha, 2005. ISBN 80-247-0840-X
Z: Pánek J., Pokorný J., Dostálová J., Kohout P. Základy výživy. Nakl. SvobodaServis, Praha, 2002; ISBN 80-86320-23-5
Z: Referenční hodnoty pro příjem živin. Společnost pro výživu. Výživa servis s.r.o., Praha, 2011. ISBN 978-80-254-6987-3
D: Silbernagl S., Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka. Grada Publishing a.s., Praha, 2004. ISBN 80-247-0630-X
D: Silbernagl S., Lang F. Atlas patofyziologie člověka. Grada Publishing a.s., Praha, 2001. ISBN 80-7169-968-3
D: Svačina Š. a kol. Klinická dietologie. Grada Publishing a.s., Praha, 2008. ISBN-978-80-247-2256-6
Z: Velíšek J., Hajšlová J. Chemie potravin I a II, Ossis Tábor, 2009; ISBN 978-80-86659-17-6
D: Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P. Food Chemistry (3rd edition). Springer-Verlag, Berlin, 2004; ISBN 3-540-40818-5
D: Henry C.J.K., Chapman C. (Eds.) The nutrition handbook for food processors. Woodhead Publishing, Cambridge, UK, 2002; ISBN 1-85573-464-8 (book), 1-85573-665-9 (e-book)
D: Mazza G.(Ed.) Functional foods. Technomic Publishing Co., Inc., Lancaster, USA, 1998; ISBN 1-56676-487-4
D: Velíšek J., Cejpek K. Biosynthesis of food components. Ossis Tábor, 2008; ISBN 978-80-86659-12-1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi