Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:04:54
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Toxikologie potravin

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
MUDr. Radim Šrám, DrSc.

Anotace

Cílem předmětu je objasnění principů současného toxikologického hodnocení možných zdravotních rizik v důsledku výskytu environmentálních kontaminantů a reziduí v potravních řetězcích. Pozornost je též věnována toxickým sloučeninám vznikajícím v průběhu produkce a technologického zpracování potravin. Vedle objasnění základních principů, prezentovány budou i praktické příklady hodnocení rizik s ohledem na inovativní a kritické přístupy používané v současnosti na globální úrovni.

Sylabus

Principy toxikologie potravin, současné priority, legislativní aspekty
Strategie odhadu dietární expozice
Případové studie ilustrující process hodnocení zdravotních rizik:
- Kontaminanty životního prostředí
- Migranty z plastů
- Rezidua pesticidů a veterinárních farnak
- Biologické kontaminanty / přírodní toxiny
- Procesní kontaminanty
- Toxické kovy a anionty
Principy vysvětlování (komunikace) zdravotního rizika

Literatura

Food Toxicology
Edited by William G . Helferich and Carl K . Winter
CRC Press 2000
Print ISBN: 978-0-8493-2760-5
eBook ISBN: 978-1-4200-3831-6

Handbook of Food Toxicology
S . S . Deshpande
CRC Press 2002
Print ISBN: 978-0-8247-0760-6
eBook ISBN: 978-0-203-90896-9

Food and Nutritional Toxicology
Omaye T . Stanley
CRC Press 2004
Print ISBN: 978-1-58716-071-4
eBook ISBN: 978-0-203-48530-

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi