Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:56:00
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kapalinová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant doc. Dr. Ing. Věra Schulzová
Ing. Monika Tomaniová, Ph.D.

Anotace

Výuka je zaměřena na principy separace pomocí kapalinové chromatografie, na výběr kolony, mobilní fáze a
detekci. Pozornost je věnována volbě a optimalizaci chromatografických podmínek, podrobně je probírán vývoj a
validace analytických metod. Na konkrétních případech jsou rozebírány jednotlivé problémy, které mohou nastat a
způsob jejich řešení. Pozornost je změřena na využití kapalinové chromatografie v analýze potravin a přírodních
produktů (sledování biologicky aktivních látek) a reziduální analýze.

Sylabus

1. Úvod, princip separace, základní vztahy
2. Nové trendy
3. Mobilní fáze
4. Vývoj metody - volba a optimalizace chromatografického separačního postupu
5. Faktory ovlivňující HPLC stanovení
6. Problémy v HPLC a jejich řešení
7. Detekce - konvenční detektory
8. Detekce – hmotnostní detektory
9. Derivatizační techniky, injekční techniky
10. Aplikace HPLC v analýze potravin
11. Aplikace LC/MS v analýze potravin
12. Případové studie, jejich prezentace
13. Případové studie, jejich prezentace
14. Závěrečný test, zkoušení

Literatura

Knihy
Food Analysis by HPLC – Nollet (2000)
Practical HPLC – Meyer (1996)
Practical HPLC Method development – L.R.Snyder, J.J. Kirkland, J. L. Glajch (1997)
LC/MS a practical users guide – M. C. McMaster (2005)
Pitfalls and Errors of HPLC in Pictures - V. R. Meyer (2006)
elektronická kniha:
HPLC and CE: Principles and Practice
Andrea Weston and Phyllis R. Brown (1997)
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780121366407

Časopisy
Journal of Chromatography
Chromatographia
LC-GC International
Journal of Liquid Chromatography

www
LC Troubleshooting: http://www.lcgceurope.com/lcgceurope/article/articleList.jsp?categoryId=535
HPLC guide
http://www.separationsnow.com/coi/cda/home.cda;jsessionid=4EAB9422438DB4C4A206CBBE16FD089A?chId=4
High Performance Liquid Chromatography (HPLC): A Users Guide http://kerouac.pharm.uky.edu/ASRG/HPLC/hplcmytry.html
http://kerouac.pharm.uky.edu/asrg/hplc/applications.html
Practical HPLC Method Development, 2nd Edition (Hardcover)
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/047100703X/entertmusicvi-20/103-0437811-9739029
Links to Various Resources, topics, courses
http://www.forumsci.co.il/HPLC/links.html
HPLC Chromatography Books
http://www.chromtech.net.au/amazon-hplc-books1.cfm
Basic Liquid Chromatography
http://hplc.chem.shu.edu/NEW/HPLC_Book/
HPLC portal
http://www.hplcweb.com/
The HPLC troubleshooter
http://www.dq.fct.unl.pt/QOF/hplcts.html
useful HPLC links
http://www.lcresources.com/resources/reslinks.html
e-learning HPLC
http://www.academysavant.com/elearning/elearnHPLC.htm

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi