Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 18:43:09
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Interpretace chromatografických a spektrometrických dat

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant Ing. Ondřej Lacina, Ph.D.
doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.

Anotace

Výuka předmětu je zaměřena na pochopení analytických postupů využívajících chromatografických a hmotnostně-spektrometrických metod pro stanovení různých složek potravin a interpretaci takto získaných dat. Prezentovány jsou následující tematické okruhy: (i) spojení chromatografických technik s hmotnostní spektrometrií; (ii) interpretace hmotnostních spekter; (iii) software pro identifikaci analytů a vyhodnocování dat; (iv) aplikace necílového screeningu v analýze potravin; (v) kvantifikační postupy a techniky; konfirmace; (vi) statistické metody pro zpracování dat (multivariační analýza).

Sylabus

1. Obecné požadavky na kvalitu generových dat pomocí chromatografických a hmotnostně-spektrometrických technik; vymezení základních pojmů.
2. Spojení plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, ionizační techniky v GC-MS, konvenční detektory.
3. Spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, ionizační techniky, konvenční detektory.
4. Hmotnostní spektrometrie (MS), typy hmotnostních spektrometrů, akviziční módy.
5. Interpretace GC-MS hmotnostních spekter.
6. Interpretace LC-MS hmotnostních spekter.
7. Hmotnostně-spektrometrická data v analýze potravin.
8. Knihovny spekter, retenční indexy.
9. Spektrální dekonvoluce, software pro identifikaci/interpretaci analytů.
10. Aplikace necílového screeningu v analýze potravin.
11. Přehled a použití různých kvantifikačních postupů a technik.
12. Kriteria konfirmace ve spojení s hmotnostní spektrometrií.
13. Významné statistické metody pro zpracování dat.
14. Využití software pro automatické procesování dat.

Literatura

Z1: Y. Picó: Food Toxicants Analysis, Elsevier, 2007.
Z2: S. Otleş: Handbook of Food Analysis Instruments, CRC, 2008.
Z3: R.M. Smith, K.L. Busch: Understanding Mass Spectra, Wiley, 1999.
Z4: E. de Hoffmann, V. Stroobant: Mass Spectrometry - Principles and Applications, Wiley, 2002.
Z5: R. Kaliszan: Structure and Retention in Chromatography: A Chemometric Approach (Chromatography: Principles & Practice Series), CRC, 1997.
D6: Luis A. Berrueta, Rosa M. Alonso-Salces, Károly Héberger: Supervised pattern recognition in food analysis. Journal of Chromatography A, 1158 (2007) 196-214.
D7: J.F. García-Reyes, A. Molina-Díaz, A.R. Fernández-Alba: Identification of Pesticide Transformation Products in Food by Liquid Chromatography/Time-of-Flight Mass Spectrometry via "Fragmentation-Degradation" Relationships. Analytical Chemistry 79 (2007) 307-321.
D8: Juan F. García-Reyes, M. Dolores Hernando, Antonio Molina-Díaz, Amadeo R. Fernández-Alba: Comprehensive screening of target, non-target and unknown pesticides in food by LC-TOF-MS. TrAC Trends in Analytical Chemistry 26 (2007) 828-841.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi