Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:16:30
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Analýza stopových prvků v biologických materiálech

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Dr. Ing. Richard Koplík
prof. Dr. Ing. Jan Poustka

Anotace

Předmět je určen pro posluchače doktorského studia. Navazuje na Analytickou chemii, Atomovou spektrometrii, Analýzu potravin a přírodních produktů a Speciální analýzu potravin. Přednášky jsou soustředěny na problémy stopové analýzy, odběr a úpravu vzorků, způsoby zakoncentrování stopových prvků a použití spektrometrických, elektrochemických a separačních metod pro stanovení a speciační analýzu stopových prvků v potravinách a jiných biologických materiálech.


Sylabus

1. Obecné problémy stopové analýzy
2. Odběr vzorků pro stanovení stopových prvků
3. Příprava vzorků k analýze - rozklad
4. Příprava vzorků k analýze - ostatní postupy
5. Metody zakoncentrování a separace stopových prvků
6. Plamenová AAS
7. Elektrotermická AAS
8. Metody generování těkavých sloučenin
9. Principy atomové emisní spektrometrie
10. ICP-AES a její praktické použití
11. ICP-MS: prncip, instrumentace, rušivé vlivy, aplikace v analýze biologických vzorků
12. Elektrochemická rozpouštěcí analýza
13. Separační metody prvkové analýzy
14. Prvková speciační analýza biologických vzorků: principy a vybrané aplikace

Literatura

Aras N.K., Ataman O. Y.: Trace Element Analysis of Food and Diet, RSC Publishing , Cambridge, UK, 2006, ISBN 0-85404-576-7
Comprehensive Analytical Chemistry Vol. 30, 1996 (editor R. Lobinski), ISBN 978044482368-7; Vol 33, 2000 (editor J.A. Caruso) ISBN 9780444500472; Vol 41 (editor Z. Mester) ISBN 9780444511010, Elsevier

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi