Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:14:50
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Analýza potravin, přírodních produktů a složek prostředí

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
prof. Dr. Ing. Jan Poustka

Anotace

Výuka v rámci předmětu Analýza potravin a přírodních produktů vychází ze znalosti základů analytická chemie a
chemie potravin. V úvodu budou diskutovány systémy zajištění jakosti generovaných dat, jak na úrovni rutinních /
kontrolních analýz, tak i v rámci výzkumných aktivit. Akcentována bude též problematika vzorkování. Navazující
výukové bloky se postupně zaměří na prezentaci nejen klasických ale především moderních postupů analýzy
vody, minerálních látek i dalších makronutrientů - lipidů, bílkovin a sacharidů. Diskutovány budou i postupy
stanovení vitamínů a dalších nutričně významných lítek. Prezentovány budou dále metody stanovení senzoricky
aktivních sloučenin, potravinových aditiv, přírodních toxinů a různých skupin kontaminantů.

Sylabus

Vymezení současných trendů v analýze potravin, vztah k legislativním aspektům
Zajištění systémů jakosti laboratorních dat, strategie vzorkování
Validace analytických postupů, požadavky na proces akreditace
Moderní strategie stanovení makronutrientů,kritické srovnání s ´klasickým´ postupy
Analýza vitamínů a dalších významných biologicky aktivních látek, včetně senzoriky aktivních
Stanovení přírodních toxinů a procesních kontaminantů
Analýza reziduí pesticidů, veterinárních farmak a envirobńmentálních kontaminantů
Kritické zhodnocení aplikačního potenciálu instrumentálních a bioanalytických technik.

Literatura

Food Analysis (S. Suzanne Nielsen, editor), Springer, 2010
ISBN: 978-1-4419-1477-4 (Print) 978-1-4419-1478-1 (Online)

Food Analysis Laboratory Manual (S. Suzanne Nielsen, editor), Springer, 2010
ISBN: 978-1-4419-1462-0 (Print) 978-1-4419-1463-7 (Online)

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi