Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:13:16
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kvalita potravinářských surovin

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.

Anotace

V rámci předmětu kvalita potravinářských surovin budou posluchači seznámeni se základními kvalitativními
parametry jednotlivých potravinářských surovin a to jak rostlinnými, tak živočišnými. V případě rostlinných surovin
bude diskutována kvalita obilovin, pseudoobilovin, okopanin, cukrodárných plodin, olejnin, luštěnin a chmele.
Důraz bude ovšem kladen na kvalitu ovoce a zeleniny včetně posklizňové fyziologie a jednotlivých způsobů
skladování. Diskutována bude i problematika jednotlivých vad ovoce a zeleniny. V rámci studia surovin
živočišného původu (maso, vejce, mléko, med) budou diskutovány intravitální a vnější vlivy na kvalitu těchto
živočišných produktů. Pozornost bude také věnována otázkám zdraví a pohody zvířat. Posluchači budou také
seznámeni s vybranými legislativními požadavky a zemědělskými standardy.

Sylabus

1. Význam a postavení zemědělství a potravinářského průmyslu
2. Spotřeba surovin, zajištění surovin - legislativní rámec
3. Faktory ovlivňující produkci rostlinných surovin
4. Ekologické aspekty zemědělské produkce
5. Produkce obilovin (včetně rýže, kukuřice a minoritních plodin)
6. Luskoviny, olejniny, brambory, cukrodárné plodiny
7. Vinná réva, chmel
8. Produkce ovoce a zeleniny
9. Principy skladování a přepravy rostlinných surovin
10. Užitkové vlastnosti hospodářských zvířat
11. Produkce vepřového masa, hovězího masa a mléka
12. Produkce drůbežího masa a vajec
13. Ryby a ostatní vodní živočichové
14. Hygienické aspekty produkce a skladování živočišných surovin


Obecný syllabus bude přizpůsoben charakteru doktorské práce

Literatura

Petr J., Louda F.: Produkce potravinářských surovin, VŠCHT, Praha, 1998, ISBN 80-7080-332-0
Simeonovová J. at.al.: Technologie drůbeže, vajec a minoritních živočišných produktů, MZLU v Brně, 2001, 80-7157-405-8
Prugar J. at.al.: Kvalita rostlinných surovin, VÚPS, Praha, 2008, 978-80-86576-28-2
14. Pipek,P.: Technologie masa I. 4.přepr. vydání, Kostelecké uzeniny. Praha 1995, 334 s. ISBN 890-7080-
Blattný,C.-Pipek,P.-Ingr, I.: Konzervárenské suroviny. 3.přepracované ed. Praha, SNTL 1982, 216 s.
E-learningový kurs - dostupné z https://e-learning.vscht.cz/user/profile.php?id=64
Kolektiv (2014) : Zbožíznalství. Key Publishing s.r.o., Ostrava, ISBN 978-80-7418-208-2, 425 s.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi