Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:30:47
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Strukturní analýza přírodních látek

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc.
Ing. Michal Jurášek, Ph.D.

Anotace

Kurs přináší pokročilé informace o principech analytických metod pro studium čistoty a identifikace přírodních látek, jmenovitě IR, UV/VIS, NMR, MS, chiroptických metodách a difrakční analýze.

Sylabus

1. Přehled metod pro strukturní analýzu přírodních látek

2. Vibračně-rotační spektrometrie

3. Ramanova spektrometrie

4. Spektrometrie v UV a viditelné oblasti světla

5. Vodíková nukleární magnetická rezonance

6. Karplusova rovnice a studium konformací

7. Interpretace spekter NMR

8. Uhlíková nukleární magnetická rezonance

9. Aplikace NMR pro studium chirálních sloučenin

10. Hmotnostní spektrometrie

11. Způsoby ionizace, fragmentační cesty

12. Chiroptické metody

13. Difrakční metody

14. Identifikace neznámé sloučeniny

Literatura

1. Z Böhm S., Smrčková-Voltrová S.: Strukturní analýza organických sloučenin. Skripta VŠCHT Praha 1995. (Lze vypůjčit na ústavu 342).

2. Z McMurry J., Organic Chemistry, 5th ed., Brooks Cole 1999.

3. Z Voltrová S.: Příklady pro cvičení ve strukturní analýze organických sloučenin, Ediční středisko VŠCHT Praha 1996 (možno koupit za 64,- Kč v prodejně skript VŠCHT).

4. D Červinka O.: Chiralita a pojmy s ní související, Chemické Listy 93, 294 (1999). (přehledný referát, časopis je dostupný v ÚK VŠCHT)

5. D Silverstein R.M., Bassler G.C., Morrill T.C.: Spectrometric Identification of Organic Compounds, Fifth.Ed., John Willey and Sons, Inc. New York 1991. ( MS, IR, NMR, UV, ke studiu na ústavu 342).

6. D Spektroskopické metody 18. svazek cyklu Organická chemie, vydalo Ediční středisko Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV, Praha 1991. (NMR, MS, IR, X-ray, možnosti komplexního využití, - ke studiu na ústavu 342).

7. D Bláha K., Frič I.: Chiroptické metody . (Část ve svazku textů přednášek pro aspiranty Chemických ústavů ČSAV, Ediční středisko ÚOCHB ČSAV, Praha 1981. (dosažitelné možná v knihovně ÚOCHB).

8. Z Kratochvíl B., Jenšovský L.: Úvod do krystalochemie, SNTL Praha 1987; (dostupné v knihovnách: ÚK VŠCHT, Státní technická, Univerzitní knihovna KU…,možná že je ještě k zakoupení v prodejně tech. literatury ČVUT za směšných 25,-Kč!).

9. D Eliel E.L.: Stereochemie uhlíkatých sloučenin, český překlad Academia Praha 1971; - (k vypůjčení do studovny v ÚK VŠCHT, nebo na Ústavu 342).

10. D Stoddart J.F.: Stereochemistry v knize Comprehensive Organic Chemistry, Vol. I., str. 3; Pergamon Press Ltd., Oxford, 1979 (možno vypůjčit do studovny v ÚK VŠCHT).

11. D Stoddart J.F.: Stereochemistry of Carbohydrates, Willey-Interscience, New York 1971 (dostupné ke studiu na ústavu 342).

12. D Djerassi C.: Optical Rotatory Dispersion, (dostupné v ruském překladu ke studiu na ústavu 342).

13. D Budzikiewicz H., Djerassi C., Williams D.H.: Interpretation of Mass Spectra of Organic Compounds; (dostupné v ruském překladu ke studiu na ústavu 342).

14. D McLafferty F.W.: Interpretation of Mass Spectra, W.A.Benjamin,Inc. New York 1967; (dostupné ke studiu na ústavu 342).

15. D Fyzikálně-chemické metody, část I, II, III (redaktoři M. Buděšínský, L. Kohout), 23. svazek cyklu Organická chemie, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha 1999-2000 (dostupné na ústavu 342).

16. D http://www.spectroscopynow.com/


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi