Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 20:18:29
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

NMR spektroskopie pro studium přírodních látek

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant prof. Ing. Richard Hrabal, CSc.

Anotace

Výuka předmětu si klade za cíl seznámit studenty se základy spektroskopie Nukleární magnetické resonance. Kurz je koncipován pro běžné uživatele tak, aby byli schopni zvolit vhodný NMR experiment, nastavit parametry pro jeho změření, zpracovat jej a
v neposlední řadě interpretovat výsledky. První část kurzu je věnována fyzikálním základům metody, druhá část je seminářem, kde se studenti seznámí s běžnými NMR spektry a naučí se je interpretovat. Poslední částí kurzu jsou přednášky věnované různým aplikacím NMR spektroskopie. Nezbytnou podmínkou absolvování kurzu je vypracování vlastního projektu a prezentace výsledků.
Absolventi kurzu si odnesou znalosti o základech NMR spektroskopie a možnostech jejího využití pro řešení běžných problémů, se kterými se chemici setkávají v běžné praxi. Poznají, co je třeba učinit pro úspěšné nastavení jednoduchých 1D a 2D experimentů na NMR spektrometru, naučí se zpracovávat NMR data a poznají, jak nejlépe interpretovat výsledná spektra. Kurz poskytuje i základní orientaci v různých oblastech NMR spektroskopie.

Sylabus

1. Základní pojmy, principy pulsních experimentů
2. Dvou a vícedimenzionální NMR
3. Jaderná relaxace, chemická výměna, NOE efekt
4. Konstrukce a princip činnosti NMR spektrometrů
5. Interpretace NMR spekter, výpočty, databáze
6. Konformační analýza I
7. Konformační analýza II
8. Chemická výměna
9. Multijaderná NMR a její využití pro řešení konkrétních problémů
10. Zadání zkouškového projektu
11. NMR biologicky aktivních systémů
12. Studium nevazebných interakcí
13. Kvantitativní NMR, zobrazování pomocí magnetické resonance
14. NMR v pevné fázi

Literatura

Kvalitní literatura v českém jazyce není, materiály v češtině jsou uvedeny v sekci Studijní opory (https://clab.vscht.cz/nmr/vyuka/nmr_pl)
Friebolin H.: Basic One- and Two-Dimensional NMR Spectroscopy, Wiley-Vch 1998.
Sanders J. K. M., Hunter B.K.: Modern NMR Spectroscopy - a guide for chemists, Oxford University Press 1994.
Gunther H.: NMR Spectroscopy, John Wiley 1995.
Ernst R. R., Bodenhausen G., Wokaun A.: Principles of Nuclear Magnetic Resonance in One and Two Dimensions, Oxford University Press, 1987.
Adams D.: The Hitch Hiker's Guide to the Galaxy and The Restaurant at the End of the Universe, Pan Books 1981, 1982.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi