Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.8.2020 19:20:07
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Teoretické základy analytické chemie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2019, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Examinace zkouška
Jazyk výuky čeština
Úroveň doktorský předmět
Garant doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.

Anotace

Předmět je určen pro studenty, kteří v rámci magisterského studia neabsolvovali předmět Teoretické základy
analytické chemie na FCHI (N402020).
Tento předmět rozšiřuje teoretické základy využití chemických reakcí k chemické analýze především s ohledem na vznik případných systematických odchylek výsledku analýzy od skutečné hodnoty. Úvodní část přednášek je věnována seznámení s postupem správného vyjadřování analytického výsledku. V následující části se posluchači seznámí s aspekty rovnovážných dějů (protolytických, srážecích, komplexotvorných a redoxních), které ovlivňují chování analytu především ve vodném prostředí. Závěrečná část přednášek je věnována problematice kalibrace a optimalizace v analytické chemii. V rámci cvičení jsou studenti vedeni k samostatnému řešení praktických problémů využitím jednoduchých algoritmů pro iterační výpočty

Sylabus

1. Terminologie analytické chemie a měření, nejistota výsledku
2. Termodynamika protolytických rovnováh
3. Odhad titrační chyby acidobazických titrací
4. Termodynamika srážecích rovnováh
5. Srážecí rovnováhy � vliv přítomnosti vlastních iontů, DOPE
6. Termodynamika komplexotvorných rovnováh
7. Algoritmus COGS
8. Vliv tvorby komplexů na srážecí rovnováhy (DOPE)
9. Termodynamika redoxních rovnováh
10. Rovnováhy v binárních systémech, kinetické metody analýzy
11. Kalibrační postupy v analytické chemii
12. Nelineární regrese
13. Optimalizace v analytické chemii
14. Zkouškový test

Literatura

D: Šůcha,L.-Kotrlý,S.: Teoretické základy analytické chemie, SNTL/ALFA, Praha 1971, 329 s.

D: James N. Butler: Ionic Equilibrium: Solubility and pH Calculations, Wiley, 1998, ISBN 0-471-58526-2

D: Burgot, J-L: Ionic Equilibria in Analytical Chemistry, Springer, 2012, ISBN 978-1-4419-8382-4

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi